سورگوم شیرین

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره سورگوم شیرین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سورگوم شیرین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سورگوم شیرین; Sweet sorghum; Ethanol; Enzymatic hydrolysis; Pretreatment; Simultaneous saccharification and fermentation; Lignocellulose; AC; Acid Cellulignin; dw; dry weight; CCRD; Central Composite Rotatable Design; PDC; Partially Delignified Cellulignin; RSM; Respon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سورگوم شیرین; Sorghum bicolor; Sweet sorghum; Biorefinery; Apoptosis; Colon cancer stem cellCCSC, Human colon cancer stem cells; PARP, Poly ADP ribose polymerase; BrdU, Bromodeoxyuridine; TUNEL, Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) dUTP nick-end labelling; Wnt,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سورگوم شیرین; Energy consumption; Greenhouse gas emissions; Poly(phenyllactic acid); Sweet sorghum; FBEPs; Fossil-based engineering plastics; GHG; Greenhouse gas; IDEA; Inventory Database for Environmental Analysis; LCA; Life cycle assessment; LHV; lower heating value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سورگوم شیرین; Advanced solid state fermentation technology; Continuous solid state fermentation; Continuous solid state distillation; Sweet sorghum; Bioethanol; Demonstration study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سورگوم شیرین; Sweet sorghum; Biomass feedstock; Juice clarification; Syrup; Syrup storage; Fungal deterioration; Rt; retention time; MOL; milk of lime (CaOH2); NTU; nephelometer turbidity units; CJ; clarified juice; IC-IPAD; ion chromatography with integrated pulsed am