روند

در این صفحه تعداد 44 مقاله تخصصی درباره روند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Adverse effects; Blood transfusion; Health care costs; Costs and cost analysis; Trends; Reacciones adversas; Transfusión sanguínea; Costes de la atención en salud; Costes y análisis de costes; Tendencias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Obesity; Trends; Epidemiology; Child population; Risk factors; Obesidad; Tendencias; Epidemiología; Población infantil; Factores de riesgo; BMI; body mass index; SES; socioeconomic status;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Maternal mortality; Infant mortality; Trends; Maternal health; Ecological studies; Mortality; Mortalidade materna; Mortalidade infantil; Tendências; Saúde maternal; Estudos ecológicos; Mortalidade;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Maternal mortality; Infant mortality; Trends; Maternal health; Ecological studies; Mortality; Mortalidade materna; Mortalidade infantil; Tendências; Saúde maternal; Estudos ecológicos; Mortalidade;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Urolithiasis; Extracorporeal shock wave lithotripsy; Ureteroscopy; Percutaneous nephrolithotomy; Open surgery; Treatment trendsUrolitiasis; Litotricia extracorpórea por ondas de choque; Ureteroscopia; Nefrolitotomía percutánea; Cirugía abierta; Tendencias
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Úlceras por presión; Prevalencia; Seguridad del paciente; Tendencias; Calidad de la atención de salud; Indicadores de salud; Pressure ulcer; Prevalence; Patient safety; Trends; Quality of health care; Health status indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Mortalidad general; Mortalidad por causas; Crisis económica; Tendencias; Desigualdades sociales; España; AndalucíaGeneral mortality; Cause-specific mortality; Economic crisis; Trends; Social inequalities; Spain; Andalusia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; ACSM/AHA; American College of Sports Medicine/American Heart Association; AF; actividad física; AFTL; actividad física en tiempo libre; IC; intervalo de confianza; MET; equivalente metabólico; OR; odds ratio; Actividad física; Tendencias; Vigilancia d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; neoplasias; incidencia; tendencias; exposición a plaguicidas; exposición a riesgos ambientales; epidemiología descriptiva; investigación aplicada; Colombia.; Neoplasia; incidence; trends; exposure to pesticides; exposure to environmental risks; descri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Infarto de miocardio; Epidemiología; Mortalidad; Incidencia; Tendencias; Myocardial infarction; Epidemiology; Mortality; Incidence; Trends; ARIC; Atherosclerosis Risk in Communities; CI; cardiopatía isquémica; IAM; infarto agudo de miocardio; IBERICA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روند; Mortalidad; Cáncer de estómago; Tendencias; Distribución espacial; Análisis bayesiano; Métodos epidemiológicos; Mortality; Gastric cancer; Trends; Spatial distribution; Bayesian analysis; Epidemiologic methods;