تتراسایکلین هیدروکلراید

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره تتراسایکلین هیدروکلراید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تتراسایکلین هیدروکلراید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; Amorphous TiO2; Mesoporous crystal; Tetracycline hydrochloride; Surface photovoltage; Charge carriers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; CNFs; cellulose nanofibrils; TEMPO; 2,2,6,6 tetramethylpiperidine-1-oxyl; TOCNFs; TEMPO oxidized cellulose; PDA; polydopamine; TH; tetracycline hydrochloride; NIR; near-infrared responsive; PDI; polydispersity index; BSKP; bleached softwood kraft pulp; PD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; ACE; acetaminophen; AF; acid fuchsin; AMPS; 2-acrylamido-2-methylpropane-sulfonic acid; AO 7; acid orange 7; AOT; dioctyl sulfosuccinate sodium salt; APS; ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyl triethoxysilane; AR 18; acid red 18; ASA; acetylsalicylic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; Metal-enhanced fluorescence; Silver nanoparticles; Fluorometry; Tetracycline hydrochloride; Chlortetracycline hydrochloride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; ALP; alkaline phosphatase; BCA; bicinchoninic acid; O-CMC; O-carboxymethyl chitosan; CaCl2; calcium chloride; CaSO4; calcium sulfate; CaSO4·1/2H2O; calcium sulfate hemihydrate; CFU; colony forming units; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DD; degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; TiO2; Copper-containing TiO2; Metallic Ti powders; Doping; Tetracycline hydrochloride; Photocatalytic reactivity; Visible light irradiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; AO7; acid orange 7; AR18; acid red 18; BF; fuchsin; BPA; bisphenol-A; CH3CHO; acetaldehyde; CIP; ciprofloxacin; CNT; carbon nanotube; CDts; carbon nanodots; CR; congo red; CV; crystal violet; 4CP; 4-chlorophenol; 2,4-DBP; 2,4-dibromophenol; 2,4-DCP; 2,4-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تتراسایکلین هیدروکلراید; BD; bead diameter; BL/BD; bead length/bead diameter; TCH; tetracycline hydrochloride; PLGA; poly (lactic-co-glycolic acid); SEM; scanning electron microscopy; Bead-on-string nanofiber; Electrospinning; Bead diameter; Micro-particle drug; Release profile;