سه کاتالیزور

در این صفحه تعداد 56 مقاله تخصصی درباره سه کاتالیزور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سه کاتالیزور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; AFR; air-fuel ratio; ECMS; equivalent consumption minimization strategy; ECU; engine control unit; HCCI; homogeneous charge compression ignition; HEV; hybrid electric vehicle; ISG; integrated starter-generator; OSC; oxygen storage capacity; SI; spark-igni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; BSFC; brake-specific fuel consumption; C2H6; ethane; C3H8; propane; CH4; methane; CI; compression-ignition; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; carbon dioxide equivalent; CR; compression ratio; DF; dual fuel; DGB; dynamic gas blending; DLE; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Three-way catalyst; Oxygen storage; Control-oriented model; Parameter subset selection; Sensitivity analysis; Isotopic exchange experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; aTWC; after three-way catalyst; bTWC; before three-way catalyst; bTDC; Before Top Dead Centre; BSFC; Break Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CO; Carbon Monoxide; CO2; Carbon Dioxide; COV; Coefficient of Variance; CPC; Condensation Partic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Vehicle emissions; HNCO; NH3; WLTC; DeNOx; TWC; three-way catalyst; SCR; selective catalytic reduction; DOC; diesel oxidation catalyst; NSC; NOx storage catalyst; LNT; lean-NOx trap; LDV; light-duty vehicles; LDGV; light-duty gasoline vehicles; LDDV; ligh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Nitromethane; Oxidation catalyst; Proton-transfer-reaction mass spectrometry; Reduction catalyst; Three-way catalyst; NOx; nitrogen oxides; VOC; volatile organic compound; NMVOC; non-methane volatile organic compound; PM; particulate matter; PAH; polycycl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; CFB; circulating fluidized bed; (T)HC; (total) hydrocarbons; TWC; three-way catalyst; CLC; Chemical-Looping Combustion; FID; Flame Ionization Detector; NDIR; Non-Dispersive Infrared; Me/MeO; metal oxide; Biomass combustion; Oxygen carriers; Combustion emi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; ACEA; European Automobile Manufacturers Association; APC; AVL Particle Counter; CNG; Compressed Natural Gas; CPC; Condensation Particle Counter; CPN; Condensation Particle Number module; DC; Diffusion Charger; DiSC; Diffusion Size Classifier; DOC; Diesel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Hydrocarbon selective catalytic reduction; Hydrogen addition; Low temperature; NOx; C3H6, C7H16, C12H26, diesel fuel; HC-SCR; hydrocarbon selective catalytic reduction; NOx; nitrogen oxide; NO; nitric oxide; NO2; nitrogen dioxide; CO2; carbon dioxide; THC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; CH4; methane; CARB; California Air Resources Board; CNG; compressed natural gas; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CVS; constant volume sampling; EC; European commission; ECE; Economic Commission for Europe; ECU; electronic control unit; EU; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سه کاتالیزور; Cancer hazard; Diesel exhaust; Gasoline exhaust; Engine technology; Diesel particulate filter; Three-way catalyst; Ultra-low sulfur fuel; National Ambient Air Quality Standards; Particulate matter; Nitrogen dioxide;