آنسفالیت منتقل می شود

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره آنسفالیت منتقل می شود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنسفالیت منتقل می شود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; IL; interleukin; SLE; systemic lupus erythematosus; SNPs; single nucleotide polymorphisms; IFN; Interferon; TGF; transforming growth factor; BAFF; B cells-activating factor; GWAS; genome-wide association studies; ACR; American College of Rheumatology; HWE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; TBE; tick-borne encephalitis; TBEV; tick-borne encephalitis virus; MRI; magnetic resonance imaging; CSF; cerebrospinal fluid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FLAIR; fluid attenuated inversion recovery; ICU; intensive care unit; Tick-borne enceph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; RepliVax; Rabies vaccine; Flavivirus vector; Replication defective; Preclinical; CV-WN; ChimeriVax®-West Nile; DEN; dengue; HC; helper cells; LAV; live attenuated vaccine; prM; precursor for mature M protein; RabG; rabies virus glycoprotein G; RV; RepliV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; 7DCMA; 7-deaza-2′-C-methyladenosine; DENV; dengue virus; EV-A71; enterovirus A71; MTase; methyltransferase; NS5; non-structural protein 5; RAFI; rigid amphipathic fusion inhibitor; RdRp; RNA-dependent RNA polymerase; SAH; S-adenosyl-l-homocysteine; TBEV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; 19:0 PC; 1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; 4-HHE; 4-hydroxyhexenal; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 4-ONE; 4-oxo 2-nonenal; NPs; A4/J4-neuroprostanes; 8-isoPGF2α,; 8-isoprostanes; AA; arachidonic acid; BHT; butylhydroxytoluene; BSA; bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; TBE; tick-borne encephalitis; NT; neutralization test; ELISA; Enzyme Linked Immunosorbent Assay; ICH-GCP; International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice; GMT; geometric mean titer; GMCs; geometric mean concentrations; PPS; per protocol d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; Red fox; Rodents; Wild ungulates; Echinococcus multilocularis; Trichinella britovi; Tick-borne encephalitis; Wildlife; Zoonoses
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; Human genetic predisposition; Chronic hepatitis C; Tick-borne encephalitis; Interleukin 28B (IL28B) gene; Interleukin 10 (IL10) gene; Single nucleotide polymorphism (SNP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنسفالیت منتقل می شود; BRIEF; Behavior Rating Inventory of Executive Function; CNS; Central nervous system; CSF; Cerebrospinal fluid; EEG; Electroencephalogram; RPQ; Rivermead post-concussion symptoms questionnaire; TBE; Tick-borne encephalitis; TBEv; TBE virus; WBC; White bloo