نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان

در این صفحه تعداد 160 مقاله تخصصی درباره نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Pyrene; Pyrene derivatives; Intramolecular charge transfer; Spectroscopy; Time-dependent density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Time-dependent density functional theory; Prussian blue analogues; Charge-transfer transitions; Multifunctional materials; Optical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Luminescent metal-organic frameworks; Time-dependent density functional theory; Nitro-explosives; Fluorescence quenching; Recognition mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Graphene oxide membrane; Time-dependent density functional theory; Transport; Disordering; Non-equilibrium state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Curcumin; Enol; Diketone; Deprotonated form; Solvent polarity; Time-dependent density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; DMSO; dimethylsulphoxide; TD-DFT; time-dependent density functional theory; ILCT; intraligand charge transfer; TRIR; time-resolved infra-red; LLCT; interligand charge transfer; THF; tetrahydrofuran; Bn; benzyl; Ph; phenyl; dfppyH; 2-(2,4-difluorophenyl)py
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Thermally activated delayed fluorescence; Intramolecular charge-transfer; Time-dependent density functional theory; Transition Energy; Descriptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Pyrene; Phenothiazine; Promazine; UV/Vis absorption spectra; Fluorescence spectra; Time-dependent density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Transition metals; Aromatic amino acids; Metal–ligand; Density functional theory; Spectroscopic analysis; Time-dependent density functional theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Carbazole derivatives; Electronic transition; Time-dependent density functional theory; 800 nm-fs laser; Two-photon absorption; 3D optical data storage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Electron–electron collisions; Electronic dissipation; Time-dependent density functional theory; Metal cluster; Plasmon; Electron emission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Chiroptical properties; Artemisinin; Peroxide group; Absolute configuration; Time-dependent density functional theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; a-C; amorphous carbon; AES; auger electron spectroscopy; BOPP; biaxially-oriented polypropylene; DLC; diamond-like carbon; GIXRD; grazing-incidence X-ray diffraction; HACNT; horizontally aligned carbon nanotubes; HOPG; highly ordered pyrolytic graphite; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Density functional theory; Time-dependent density functional theory; Linear response; SCF all electron calculations; Spectroscopic constants; Excited states calculations for small molecules; 4-Components relativistic electronic structure theory; Spin-or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Phenanthroimidazole; Iridium complexes; Red emission; Self-quenching; Electroluminescent properties; AFM; Atomic force microscopy; CT; charge transfer; DFT; density functional theory; EDLs; electrical double layers; EL; electroluminescence; Hppy; 2-phenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Cell differentiation; Chemical modification; Depression; Chinese medicine; Neural differentiation; Serotonergic neuron; ESCs; embryonic stem cells; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; MPLC; medium pressure liquid chromatography; HPLC; high-performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Chl; chlorophyll; LHC; light harvesting complex; FMO; Fenna Matthews-Olson; QM; quantum mechanics; MM; molecular mechanics; DFT; density functional theory; TD-DFT; time-dependent density functional theory; HF; Hartree Fock; GAFF; generalized Amber force f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Hydrogenation; Electrocatalysis; X-ray absorption spectroscopy; TCH; thermal catalytic hydrogenation; ECH; electrocatalytic hydrogenation; EXAFS; extended X-ray absorption fine structure; XANES; X-ray absorption near edge spectroscopy; HAADF; high angle a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; bpy; 2,2′-bipyridine; CORM; carbon monoxide releasing moiety; CrONO; trans-CrIII(cyclam)(ONO)2+; CW; continuous wave; cyclam; 1,4,8,11 tetraazacyclotetradecane; DAF-FM DA; 4-amino-5-methylamino-2′,7′-difluorofluorescein diacetate; DFT; density funct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Br-Hpbt; 2-(4-bromophenyl)benzothiazole; CC; cluster-centered; cyclen; 1,4,7,10-tetraazacyclododecane; Hbzq; 7,8-benzo[h]quinoline; Hdfppy; 2-(2,4-difluorophenyl)pyridine; HE; high energy; HOMO; highest occupied molecular orbital; Hpbt; 2-phenylbenzothiaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; bpy; 2,2-bipyridine; COSY; homonuclear correlation spectroscopy; cPTIO; 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide; HMBC; heteronuclear multiple quantum coherence; HMQC; heteronuclear multibond coherence; L-NAME; N-nitro-l-arginine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; DSSC; dye-sensitized solar cells; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; HOMO; highest occupied molecular orbital; FF; fill factor; VOC; open circuit voltage; JSC; short-circuit photocurrent density; ΔGinj; free energy change of electron injection; Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Boc; tert-ButylOxyCarbonyl; CT; Charge Transfer; CT DNA; Calf Thymus DeoxyriboNucleic Acid; CV; Cyclic Voltammetry; DFT; Density Functional theory; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; DNA; Deoxyri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Dye sensitized solar cell; N3 dye; IR and phonon spectrum; Time-dependent density functional theory; Liouville-Lanczos approach; Optical absorption spectrum; NEB method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; A; acceptor; Az+; azulenylium; BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; BLA; bond length alternation; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene; CNS; cyanostilbene; Cp; cyclopentadiene; CPCM; Cossi and Barone's conductor like polarisable continuum model; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تابعی وابسته به زمان; Time-dependent density functional theory; Excited-state intramolecular proton transfer; Frontier molecular orbitals; Hydrogen bond; Potential energy curves;