آشنایی با موضوع

استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار یا استخوان کنسلوس به دسته ای از استخوان ها میگویند که تراکم کمی داشته و دارای خلل و فرج فراوان است. در درون این دسته از استخوان ها مانند اسفنج حفرات ریز فراوانی وجود دارد. استخوان های اطراف مفاصل از جنس استخوان اسفنجی هستند. قسمت داخلی استخوان ها از جنس بافت استخوان اسفنجی یا کنسلوس است. استخوان کنسلوس بسیار متخلخل است. در این استخوان ها سیستم هاورسی وجود ندارد. شکل میکروسکوپی استخوان اسفنجی بصورت تیغه هایی است که بصورت سه بعدی در کنار هم قرار گرفته و در فضای داخلی بین این تیغه ها بافت چربی و مغز استخوان و عروق خونی قرار میگیرند. وظیفه اصلی مغز استخوان تولید سلول های خونی است. استخوان اسفنجی به خاطر همین فضاهای خالی، تراکم کمتری داشته و مانند اسفنج متخلخل است. درجه تخلخل آن حدود 90-30 درصد میباشد. در این استخوان ها مقدار و جهت قرار گرفتن تیغه ها بسته به نیروهایی است که به استخوان وارد میشود. هرچه استخوان تحت تاثیر نیروهای بیشتری باشد تراکم این تیغه ها بیشتر و تیغه ها قویترند. جهت قرار گرفتن تیغه ها هم در جهت و امتداد نیروهایی است که به استخوان وارد میشوند.
در این صفحه تعداد 394 مقاله تخصصی درباره استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Angiotensin-converting enzyme; Captopril; Renin-angiotensin system; Trabecular bone; Orchidectomized;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Indentation; Constitutive model; Non-linear viscoelasticity; Trabecular bone; Tangent modulus tensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Mechanical properties; Micro-computed tomography; Micro-finite-element; Trabecular bone; Inverse method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; adipose tissue; bone; colony flow cytometry; forming unit assay; connective tissue progenitor; mesenchymal stromal cell; stem cell; surface markers; trabecular bone; transcription factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; DIC; digital image correlation; PDMS [silicone rubber]; polydimethylsiloxane; PDMS [acrylic]; poly(methyl methacrylate); Fracture mechanics; Trabecular bone; Biomechanics; Implant stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; trabecular bone; biomechanics; viscoelastic; raman; analysis; morphology; AFM; roughness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Porous Ti; Space-holder; Young's modulus; Compressive strength; Cell behaviour; Cell attachment; Cell proliferation; Cortical bone; Trabecular bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Trabecular bone; Material nonlinearity; Constitutive model; Finite element analysis; Computational inelasticity; ABAQUS user-defined subroutine UMAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Predictive modelling; Small data; Regression neural networks; Osteoarthritis; Compressive strength; Trabecular bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; femoral neck; fractures; osteoarthritis; osteoarthrosis; coxarthrosis; trabecular bone; polymorphism; whole-Exome sequencing; gene variants; bioinformatics analysis; INDEL mutation; genome; computational biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Bone amelioration; Screw anchorage; Augmentation; Trabecular bone; Insertion torque; Primary stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; (FE); Finite element; (CT); Computed tomography; (MIL); Mean interceptlength; (RVE); Representative volume element; (MPI); Message passing interface; Finite Elements; Anisotropic Material; Yield Surface; Multiscale Modelling; Trabecular Bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Trabecular bone; Elastic moduli; Multiscale modeling; Demineralization; Deproteinization; Micro-computed tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; AP; anteroposterior; AIB; apparent integrated backscatter; MBD; mean of backscatter difference spectrum; BMD; bone mineral density; DXA; dual energy X-ray absorptiometry; FSAB; frequency slope of apparent integrated backscatter; FRAX; fracture risk assess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار ; Ionizing radiation; Bone marrow; Mesenchymal stem cells; Hematopoietic stem cells; Trabecular bone; Cortical bone;