اسیدهای چرب ترانس

در این صفحه تعداد 30 مقاله تخصصی درباره اسیدهای چرب ترانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسیدهای چرب ترانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; 9c-C18:1; methyl cis-9-octadecenoate; 9c,12c-C18:2; methyl linoleate; 9t-C18:1; methyl trans-9-octadecenoate; 9t,12t-C18:2; methyl linoelaidate; EDMA; ethylene dimethacrylate; FAMEs; fatty acid methyl esters; OMA; octadecyl methacrylate; SPME; solid-phase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; Trans-fatty acids; Metabolic syndrome; Prevalence ratio; Epidemiology; NHANES; BMI; body mass index; CI; confidence interval; FDA; Food and Drug Administration; HDL; high-density lipoprotein; HEI-2010; Healthy Eating Index-2010; NHANES; National Health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; Trans-fatty acids; Diet; Food and nutrition; Nutrition policy; Reformulation; Food quality; Cardiovascular diseasesÁcidos grasos trans; Dieta; Alimentos y nutrición; Políticas de nutrición; Reformulación; Calidad de los alimentos; Enfermedades cardiovascu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; MAG; monoacylglycerol; DAG; diacylglycerol; TAG; triacylglycerol; FFA; free fatty acid; TFA; trans-fatty acids; GC; gas chromatography; X-RD; X-ray diffraction; IR; infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscope; FAME; fatty acid methyl ester; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; CVD; cardiovascular diseases; DMSO; dimethyl sulfoxide; EA; elaidic acid (9t-18:1); F2-isoP; F2-isoprostane; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; iTFA; industrial TFA; LC-MS/MS; liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry; PG; pros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب ترانس; CLA; conjugated linoleic acid; EPA; eicosapentaenoic acid, 20:5n-3; DPA; docosapentaenoic acid, 22:5n-3; DHA; docosahexaenoic acid, 22:6n-3; VA; vaccenic acid (trans11-18:1); 9/11CLA; cis9,trans11-isomer of CLA; 10/12CLA; trans10,cis12-isomer of CLA; Fish