فشار بیش از حد ممبرین

در این صفحه تعداد 24 مقاله تخصصی درباره فشار بیش از حد ممبرین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار بیش از حد ممبرین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; QS; quorum sensing; QQ; quorum quenching; AHL; acyl-homoserine lactone; AIP; autoinducing peptides; AI-2; autoinducer-2; MBR; membrane bioreactor; EPS; extracellular polymeric substances; TMP; trans-membrane pressure; C8-HSL; N-octanoyl-homoserine lactone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; BC; bamboo charcoal; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymeric substances; FCMBR; flat-sheet ceramic membrane bioreactor; SEM; scanning electron microscopy; SMP; soluble microbial products; TMP; trans-membrane pressur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; AAB; air-assisted backwash; AFM; atomic force microscopy; AOM; algogenic organic matter; CA; cellulose acetate; CAM; contact angle measurement; CEB; chemically enhanced backwash; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DI; deionized; DOTM; direct observ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; BBs; building blocks; BPs; biopolymers; BW; backwash; CEB; chemically enhanced backwash; CIP; cleaning in place; CMF; ceramic microfiltration; DOC; dissolved organic carbon; HMW; high molecular weight; HSs; humic substances; IEX; ion exchange; ILCA; inlin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; ANOVA; analysis of variance; CaBW; CaCl2 solution backwash; DI; deionized; EDS; energy dispersive spectrometer; EfOM; effluent organic matter; HCE; hydraulic cleaning efficiency; HIFI; hydraulically irreversible fouling index; FTIR; Fourier transform infr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; AFM; atomic force microscopy; ANOVA; analysis of variance; CA; cellulose acetate; CaBW; CaCl2 solution backwash; DI; deionized; EDS; energy dispersive spectrometer; HA; humic acid; HABW; HA solution backwash; HACaBW; backwash with solution containing HA a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; BSA; bovine serum albumin; CA; cellulose acetate; EOM; extracellular organic matter; HA; humic acid; MAR; mesoporous adsorbent resin; MW; molecular weight; MWCO; molecular weight cut-off; NOM; natural organic matter; PAC; powdered activated carbon; PES; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; AAO; Anaerobic-Anoxic-Oxic system; CFD; Computational fluid dynamics; COD; Chemical oxygen demand; DM; Dynamic membrane; DO; Dissolved oxygen; EPS; Extracellular polymeric substance; HRT; Hydraulic retention time; MBR; Membrane bioreactor; MLSS; Suspe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; MBR; membrane bioreactor; BRP; biomass respiration potential; TTC; 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride; DHA; dehydrogenase activity; MABR; membrane adsorption bioreactor; BAC; biological activated carbon; DOM; dissolved organic matter; PAC; powder activa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; bEPS; bound Extracellular Polymeric Substances; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; DOM; Dissolved Organic Matter; DADMAC; diallyl dimethyl ammonium chloride; Epi-DMA; epichlorohydrin-dimethylamine; EPS; Extr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; PAC-MBR; powered activated carbon-amended membrane bioreactor; DO; dissolved oxygen; MWCO; molecular weight cutoff; HRT; hydraulic retention time; PVC; polyvinyl chloride; PVDF; polyvinylidene fluoride; WTP; water treatment plant; OA; oxalic acid; TMP; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; AnMBR; anaerobic membrane bioreactor; HRT; hydraulic retention time; SRT; solids retention time; SMP; soluble microbial products; EPS; extracellular polymeric substances; TCD; thermal conductivity detector; SMA; specific methanogenic activity; PCR; polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بیش از حد ممبرین; PVDF; polyvinylidene fluoride; UF; ultrafiltration; ATR-FTIR; attenuated total reflectance-fourier transform infrared; PEG; polyethylene glycol; PVP; polyvinyl pyrrolidone; NOM; natural organic matter; HA; humic acids; BSA; bovine albumin serum; DOC; diss