محصولات ترانسفورماتور

در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره محصولات ترانسفورماتور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محصولات ترانسفورماتور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Non-target screening; Transformation products; Mass spectrometry; Drinking water; Water treatment; Organic micropollutants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; CytcOx; cytochrome c oxidase; Dow; pH-dependent speciation of ionic compounds; GSTs; glutathione S-transferases; H+-ATPase; proton pump; Koc; organic carbon-normalized sorption coefficient; RWW; reclaimed wastewater; TPs; transformation products; Antibiot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; DAD; diode array detector; HPLC-QTOF-MS/MS; high performance liquid chromatography tandem quadrupole time-of-flight mass spectrometry; MW; molecular weight; MSM; mineral salt medium; MRM; multiple reaction monitoring; RRLC-QqQ-MS/MS; rapid resolution liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Headspace solid-phase microextraction; Vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction; Multiple headspace solid-phase microextraction; Transformation products; Dimethylhydrazine; Water analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Emerging organic compounds; Hybrid system; Pharmaceuticals; Phytotoxicity; Transformation products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; 4-OH-SDZ; 4-hydroxysulfadiazine; AC; autoclaved; AD; anaerobic digestion; AMO; amoxicillin; B; batch; CIP; ciprofloxacin; CTC; chlortetracycline; DaFX; danofloxacin; DC; doxycycline; DM; dry matter; ENR; enrofloxacin; FW; fresh weight; HRT; hydraulic rete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; CHL; chlorpyrifos; IPU; isoproturon; TBZ; tebuconazole; TCP; 3,5,6-trichloro-2-pyridynol; MD-IPU; mono-demethylated isoproturon; DD-IPU; di-demethylated isoproturon; TPs; transformation products; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; AOA; ammonia-oxidizing arc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Acetaminophen; Laccase immobilisation; Micro-pollutants; Pharmaceutically active compounds; Transformation products; Wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Amoxicillin; Ampicillin; Emerging contaminants; Environmental analysis; High resolution mass spectrometry; Transformation products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Dark matter; Known unknowns; Mass spectrometry; Metabolomics; Microbiome; Unknowns; (APCI); Atmospheric Pressure Chemical Ionization; (APPI); Atmospheric Pressure Photo-ionization; (CI); Chemical Ionization; (CASE); Computer Assisted Structure Elucidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; A; androstenedione; AUC; area under dose response curve; CEC's; contaminants of emerging concern; Ci; ozone concentration of stock solution; Co; initial ozone concentration; DHT; dihydrotestosterone; EC50; median effective concentration; ISO; isopropano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Antibiotics; Azithromycin; Erythromycin; Clarithromycin; Transformation products; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Wastewater; Surface water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Nitrate; Photolysis; Emerging phenolic pollutants; Transformation products; Liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Wastewater-based epidemiology; Liquid chromatography-mass spectrometry; New psychoactive substances (NPS); Population biomarkers; High-resolution mass spectrometry; BE; benzoylecgonine; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DDA; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات ترانسفورماتور; Constructed wetlands; Transformation products; Titanium dioxide; Photodegradation; Micropollutants; Corrosion inhibitors;