آشنایی با موضوع

فلزات انتقالی (transition metal) که به نام عناصر واسطه هم شناخته می شوند، بزرگ ترین بخش جدول تناوبی را تشکیل می دهند. آنها در مرکز جدول تناوبی و در ستون های 3 تا 12 جدول تناوبی قرار دارند. در مورد عناصر واسطه باید گفت که رسانایی الکتریکی و قسمت اعظم خواص فلزی مربوط به دریای الکترونی الکترونهای غیرمستقر سطح والانس است که مثلا تعداد آنها در مورد منگنز، آهن و نیکل 2 است. فلزات انتقالی (تراگذر) در مقایسه با فلزات قلیایی خاکی معمولاً سخت تر و شکننده ترند و دارای نقطه ذوب بالاترند. فلزات تراگذر همچنین هادی خوب حرارت و الکتریسیته اند. ترکیبات عناصر انتقالی اغلب رنگارنگند. به غیر از عناصر واسطه گروه II B (یعنی روی، کادمیم، جیوه) فلزهای واسطه دیگر دماهای ذوب و جوش، گرمای نهان تبخیر، چگالی، سختی، انرژی بستگی نسبتاً بالایی دارند (در بین آنها تنها جیوه در دمای معمولی مایع است). شدت این خواص در عنصرهای واسطه میانی هر ردیف بیشتر می‌شود. دلیل این رویداد، وجود اوربیتالهای تک الکترونی نسبتاً زیاد در تراز d و امکان همپوشانی مناسب این اوربیتالها، تشکیل پیوند کووالانسی در شبکه بلور و افزایش انرژی بستگی بلور فلزی است. اما در آخرین عنصر واسطه هر ردیف، انرژی بستگی به پایینترین حد خود نزول می‌کند. فلزهای واسطه عموماً انعطاف پذیرند، قابلیت تغییر شکل دارند، خاصیت چکش خواری، صیقل پذیری، تورّق و مفتول شدن آنها خیلی زیاد است. در مقابل ضربه، فشار و کشش، مقاومت دارند (غیر از جیوه که مایع، روی و کروم که شکننده‌اند). البته فلزهای گروه IB (مس، نقره و طلا) بسیار نرم‌اند. این فلزها با یکدیگر و نیز با برخی نافلزات، آلیاژهای بسیار مهمی تشکیل می‌دهند که خواص و کاربردهای ویژه‌ای در پژوهش، علم و صنعت دارند. از آلیاژ این فلزات در ساخت موتور جت هواپیما، استفاده می‌شود. این فلزها عموماً (غیر از روی و کادمیم) در حالت آزاد و خنثی یا دست کم در یکی از حالتهای اکسایش خود در ترکیبها، دارای اوربیتالهای تک الکترونی‌اند. از این‌رو، غالباً در حالت گازی یا در بسیاری از ترکیبات کوئوردیناسیون خود، بویژه با لیگاندهای ضعیف دارای خاصیت پارامغناطیسی‌اند. بدیهی است برخی از آنها که فاقد الکترون جفت‌نشدهاند، حتی در حالت آزاد (گازی) دارای خاصیت دیامغناطیسی‌اند (مانند روی و کادمیم) یا ممکن است برخی از آنها با داشتن الکترونهای جفت‌نشده در بلور، آنتی فرومغناطیس باشند یا در ترکیبات کمپلکس یا لیگاندهای قوی یا مغناطیس باشند (کروم). فلزات واسطه، عموماً جریان برق را به خوبی هدایت می‌کنند، قدرت رسانایی عنصرهای گروه IB از فلزهای دیگر بیشتر است، (دلیل آن پر بودن اوربیتالهای تراز d و وجود اوربیتال تک الکترونی S لایه ظرفیت است). رسانایی گرمایی این فلزات به موازات رسانایی الکتریکی آنها افزایش می‌یابد. رسانایی الکتریکی وانادیوم از فلزهای دیگر کمتر است. به علت کوچک بودن اندازه اتم و زیاد بودن بار مؤثر هسته، عنصرهای واسطه نسبت به عنصرهای اصلی، الکترونگاتیوی و انرژی یونش عنصرهای واسطه نسبت به اتم‌های اصلی همدوره خود بیشتر است.
در این صفحه تعداد 582 مقاله تخصصی درباره فلزات انتقالی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلزات انتقالی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلزات انتقالی; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلزات انتقالی; Correlation consistent basis set; Transition metal; Extrapolation; Basis set superposition error; Counterpoise correction; Complete basis set limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلزات انتقالی; ALMO; annealed Li2MnO3; EELS; electron energy loss spectroscopy; EV; electric vehicle; LIB; lithium ion battery; LMR; Li-rich Mn-rich; MLMO; quenched Li2MnO3 milled with Super P; NMC; LiNixMnyCozO2; QLMO; quenched Li2MnO3; TG; thermogravimetric; TM; trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلزات انتقالی; Anti-tumour; Natural product analogue; Conjugate addition; Transition metal; Catalysis; Rhodium; SZOBFYAIPVICNU-LJKMKECFSA-N; IEAXYUYWYCSPGQ-BBWFWOEESA-N; RCXWIPMMAYLYJU-WCQYABFASA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلزات انتقالی; Organodisulfonates; Transition metal; Alkaline earth metal; Molecular organization; Metal-organic framework; Supramolecular network; Hydrogen bond; Disentanglement method; Graph-set