مجتمع های فلزی گذار

در این صفحه تعداد 432 مقاله تخصصی درباره مجتمع های فلزی گذار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجتمع های فلزی گذار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Cobalt; Transition metal complexes; Redox chemistry; Inorganic pharmaceuticals; MRI contrast agents; Bioactive molecules; Fluorophores;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; DMF; dimethylformamide; ds-DNA; double-stranded DNA; ER; endoplasmic reticulum; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fla; flavonolate; GO; galactose oxidase; NHE; normal hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Excited states; Wave function analysis; Transition metal complexes; Luminescent iridium complexes; Ruthenium tris-diimine complexes; Rhenium carbonyl diimine complexes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Transition metal complexes; Triazine-pyrazole derivatives; Synthesis; Crystal structure; Photocatalytic activity; DRCSPQFATDKRPT-UHFFFAOYSA-L; LRAVCFCKAZBBQU-UHFFFAOYSA-L; NIAUVTIROZIXNU-UHFFFAOYSA-M; FMEZJWQASDXDIW-UHFFFAOYSA-K;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Transition metal complexes; Schiff base of indole-3-carboxaldehyde; Single crystal X-ray diffraction study; DFT calculations; Corrosion inhibition properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Transition metal complexes; Epigenetic; Epidrugs; Histone; Chromatin-modifying enzymesDNMTs, DNA methyltransferase enzymes; R, arginine; K, lysine; S, serine; T, threonine; HATs, histone acetyl transferases; HDACs, histone deacetylases; lncRNA, long nonco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; QHGVWFLYOAZVQN-UHFFFAOYSA-M; FITOUPAGXAVJHN-UHFFFAOYSA-M; VVXHAYSWMOOGQO-UHFFFAOYSA-N; BRFUNTJWMOQTIK-UHFFFAOYSA-K; HVTFGCMRGWNVOM-UHFFFAOYSA-N; 2,6-Bis (8-quinolinylthiomethyl) pyridine; Transition metal complexes; Antibacterial activities; Pesticide act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; NPQHQXJZPFNOMG-HOLDEMJJSA-L; XOTZKSDSDPVVQG-HOLDEMJJSA-L; RUWGSYBFLWSOGG-IGJPJNRDSA-N; DFUNWKLGXISKEZ-LCCCTGDHSA-L; Sonochemical synthesis; Thiosemicarbazone; Transition metal complexes; Nano-sized metal oxide; Antibacterial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; allyl; η3-CH2CHCH2; av; average; COD; 1,5-cyclooctadiene; Cp; η5-C5H5; Cp*; η5-C5Me5; DME; 1,2-dimethoxyethane; DPPA; bis(diphenylphosphino)amine; DPPM; bis(diphenylphosphino)methane; eq; equivalent; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; E)-2-amino-N'-(1-(2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl)ethylidene) benzohydrazide; Transition metal complexes; Single crystal X-ray diffraction study; Mono-deprotonated and doubly deprotonated; Hirshfeld surface analysis; Anti-inflammatory activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Metal-Organic Framework; MOFs; UiO-67; Energy Transfer; Electron transfer; light harvesting; Zirconium; Ruthenium; bipyridine; 5,5'-dicarboxybipyridine; polypyridine; Ru(bpy)3; transition metal complexes; Solar Energy; Solar Cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; 2-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)hydrazono)propan-1-ol; 2-Hydrazinobenzimidazole; Transition metal complexes; Antituberculosis against H37Rv; Enoyl acyl carrier protein reductase of M. tuberculosis H37Rv;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های فلزی گذار; Transition metal complexes; Ab initio quantum chemistry; Ligand field theory; Metal-ligand bonding; Absorption spectroscopy; Crystal field theory; Angular overlap model (AOM); Ab initio ligand field theory (AILFT); Complete active space self-consistent fi