غشاء فوق العاده تصفیه

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره غشاء فوق العاده تصفیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشاء فوق العاده تصفیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; LbL; layer by layer; AOT; dioctyl sulfosuccinate sodium salt; MPA; 3-mercaptopropionic acid; APS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; AHS; N-(6-aminohexyl)aminomethyltriethoxysilane; APhS; p-aminophenyltrimethoxysilane; NHS; N-hydroxysuccinimide; EDC; 1-ethyl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; High retention membrane; Enzymatic membrane bioreactor Laccase-catalyzed degradation; Micropollutants; Nanofiltration membrane; Ultrafiltration membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Reaction enhanced surface segregation; Ultrafiltration membrane; Separation layer; In-situ construction; Antifouling and separation performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Smectite based nanocomposite; Colloidal route; Layer by layer; Ultrafiltration membrane; Wastewater treatment; Sm/Z; Mesoporous UF membrane; MF; Microfiltration membrane; UF; Ultrafiltration membrane; NF; Nanofiltration membrane; CTAB-Sm; CTAB - smectit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; a.u.; absorbance units; AIBN; azobisisobutyronitrile; AFM; atomic force microscopy; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy; ATRP; atom transfer radical polymerization; BP; benzophenone; BPA; 2-bromo-2-methylpropioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Ultrafiltration membrane; Dextran retention; Liquid-liquid displacement porosimetry; Pore size distribution; Cut-off estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Ultrafiltration membrane; Surface modification; Nanomaterials; Anti-biofouling; Anti-adhesion; Hydrophilicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Antifouling property; Ultrafiltration membrane; Zwitterionic copolymer; Poly(vinylidene fluoride) (PVDF); 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC); Coating; ATR; attenuated total reflection; BMA; n-butyl methacrylate; BSA; bovine serum albumin; CPVC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; AEM; anion-exchange membrane; CEM; cation-exchange membrane; ED; electrodialysis; EDUF; electrodialysis with ultrafiltration membranes; IEM; ion-exchange membrane; LCD; limiting current density; LCR; limiting current region; MWCO; molecular weight cut-off
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Vertically aligned carbon nanotube membrane; High water flux; Antifouling property; Water purification; Ultrafiltration membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشاء فوق العاده تصفیه; Ultrafiltration membrane; Polyethersulfone; Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)polysulfone-methylene quaternary phosphonium chloride; High flux;