استحکام فشاری نامحدود

در این صفحه تعداد 141 مقاله تخصصی درباره استحکام فشاری نامحدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استحکام فشاری نامحدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Ground improvement; Inorganic binder; Chloride and sulfate effects; Electrical resistivity; FFRC; Elastic wave velocity; Damping ratio; Unconfined compressive strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; BBCB; binary blended cementitious binder; HCFA; high calcium fly ash; LDPA; Laser Diffraction Particle Analyser; LOI; loss on ignition; MDD; maximum dry density; OMC; optimum moisture content; OPC; Ordinary Portland cement; POFA; palm oil fuel ash; PSD; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Compacted sand bentonite mixture; Mechanical and hydrological evaluation; Hydraulic conductivity; Unconfined compressive strength; Shear strength; Waste disposal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Raw earth concrete; Formulation; Design of experiments; Mixture design; Response surface methods; Unconfined compressive strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Tailings; Polypropylene fibre; Fibre-reinforced cemented paste backfill; Unconfined compressive strength; Microstructural properties; SEM; Orthogonal experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Rammed earth; Cement-stabilised; Corrosion potential; Sustainable building; Carbonation; Capillary absorption; Passivation; CL; crushed limestone; CSRE; cement-stabilised rammed earth; HCP; half-cell potential; IRA; initial rate of absorption; MDD; maximu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Active bit vibration; Diamond coring drilling; Drill-off tests (DOTs); Acoustic emission (AE); Drilling performance; Penetration mechanism; Cutting size analysis; AE; Acoustic emission; DOC; Depth-of-cut; DOT; Drill-off test; FFT; Fast Fourier transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; MDD; maximum dry density; OMC; optimum moisture content; UCS; unconfined compressive strength; CV; coefficient of variation; Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort, West Conshohocken, PA, 2012; Standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Fiber reinforcement; Lime stabilization; Unconfined compressive strength; Freeze-thaw action; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Stabilization/solidification; Heavy metal contaminated soils; Chloride attack; Unconfined compressive strength; Leachability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Fly ash; Lime; Phosphogypsum; Compaction; Unconfined compressive strength; Deviator stress; Cohesion; Friction angle; Deformation modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Geosynthetics; Stabilized soft clay; Unconfined compressive strength; Fibers polymer; Liquid polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Expansive clay soil; Swelling pressure; Unconfined compressive strength; Fly ash; Lime; Freeze-thaw cycles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Soil Stabilisation; Soil Strength; Microbial Induced Calcite Precipitation; Unconfined compressive strength; Bacillus pasteurii;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; One-part alkali activated material; Inorganic polymer; Fly ash; Red mud; Unconfined compressive strength; Reuse of waste materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Cement-stabilized aggregate; Unconfined compressive strength; Indirect tensile testing; Rubberized cement-stabilized mixture; Resonant frequency; Static modulus of elasticity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری نامحدود; Marine dredged clay; Cement-treated clay; Undrained shear strength; Unconfined compressive strength; Specific volume ratio; Initial water content