اشعه ماوراء بنفش

در این صفحه تعداد 624 مقاله تخصصی درباره اشعه ماوراء بنفش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اشعه ماوراء بنفش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; PA11; Halloysite; Thymol; Nanocomposites; Ball milling; Photo-oxidation; UV irradiation; Mechanical properties; Degradation; Release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; AOPs; Advanced Oxidation Processes; ATL; Atenolol; BJH; Barrett-Joyner-Halenda method; BET; Brunauer-Emmett-Teller method; EDCs; Endocrine disrupting compounds; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IC; Inorganic carbon; Ka; Dissociation const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; Poly[(2-methyl-2-oxazoline)-random-4-vinylpyridine]; Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization; UV irradiation; Antifouling coating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; Atom transfer radical polymerization; Cell adhesion; Gradation; Protein adsorption; UV irradiation; Zwitterionic polymer brush;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; ACN; acetonitrile; Ang; angiotensin; AscA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; DHB; 2,5-dihydroxybenzoic acid; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DTT; dithiothreitol; EIC; extracted ion chromatogram; ESI; electrospray ionization; FA; formic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; AOP; advanced oxidation process; COD; chemical oxygen demand; CP; cyclophosphamide; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GC-MS; gas chromatography coupled to mass spectrometry; HC; hydrodynamic cavitation; HRT; hydraulic retention time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش; APS reductase; Chlorophyll fluorescence; Copper toxicity; Sulfate transporters; Sulfur metabolism; UV irradiation;