فشار بخار

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره فشار بخار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار بخار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بخار; Naphthoxazoles; Naphthothiazoles; Enthalpy of formation; Vapour pressure; Gibbs energy of formation; Enthalpy of fusion; Enthalpy of sublimation/vaporization; Computational chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بخار; 2-Aminofluorene; 2-Nitrofluorene; Enthalpy; Entropy; Gibbs energy; Calorimetry; Combustion; Sublimation; Fusion; Vapour pressure; Computational thermochemistry; G3 and G4 calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بخار; 2D-GC; 2-dimensional gas chromatography, or GC × GC; CLP; classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Regulation (EC) No. 1272/2008); C-range; carbon range; CSR; Chemical Safety Report; CONCAWE; Conservation of Clean Air and Wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار بخار; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporisation; Enthalpy of fusion; Enthalpy of formation; Computational thermochemistry; Vapour pressure; Phase diagrams; Fluorene-9-methanol; Fluorene-9-carboxylic acid;