فلج بندگی آوازی

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره فلج بندگی آوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلج بندگی آوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلج بندگی آوازی; Vocal cord paralysis; Sleep-related hypoventilation; Obstructive sleep apnea; Vocal cord dysfunction; Continuous positive airway pressure; Sleep-disordered breathing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلج بندگی آوازی; Pediatric; Infant; Tracheoesophageal fistula; Esophageal atresia; Thoracoscopy; Vocal cord paralysis; Vocal cord paresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلج بندگی آوازی; Tiroidectomía; Nervio laríngeo recurrente; Monitorización intraoperatoria; Parálisis de cuerda vocal; Seguridad del paciente; Extubación; Metaanálisis; RevisiónThyroidectomy; Recurrent laryngeal nerve; Monitoring, intraoperative; Vocal cord paralysis; Pat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلج بندگی آوازی; Thyroidectomy; Recurrent laryngeal nerve; Monitoring, intraoperative; Vocal cord paralysis; Patient safety; Airway extubation; Meta-analysis; ReviewTiroidectomía; Nervio laríngeo recurrente; Monitorización intraoperatoria; Parálisis de cuerda vocal; Segur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلج بندگی آوازی; Tiroidectomía; Nervio laríngeo recurrente; Monitorización intraoperatoria; Parálisis de cuerda vocal; Seguridad del paciente; Extubación; Thyroidectomy; Recurrent laryngeal nerve; Intra-operative monitoring; Vocal cord paralysis; Patient safety; Airw