ترکیبات آلی فرار (VOCs)

در این صفحه تعداد 252 مقاله تخصصی درباره ترکیبات آلی فرار (VOCs) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات آلی فرار (VOCs) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Volatile organic compounds (VOCs); Beijing capital international airport; Temporal variation; Ozone formation potential; WRF-CMAQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Ozone formation potential (OFP); Tethered balloon; Vertical profiles; Volatile Organic Compounds (VOCs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Volatile Organic Compounds (VOCs); Receptor model; Cold heavy oil production; Positive Matrix Factorization analysis (PMF); Source apportionment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Long period grating (LPG); Multiplexing; Phase match turning point (PMTP); Indoor air quality (IAQ); Relative humidity (RH); Volatile organic compounds (VOCs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Odor emissions; Volatile organic compounds (VOCs); Urine hydrolysis; Source separation; Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); 13DC2P; 1,3-dichloro-2-propanol; 22BBM13P; 2,2-bisbromomethyl-1,3-propanediol; 23DB1P; 2,3-dibromo-1-propanol; 4,4′-DDT; 4,4′-DDT dichlorodiphenyltrichloroethane; ACE; acetone; AER; air exchange rate; AHTN; 6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin (Ton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Computational fluid dynamics modelling (CFD); Indoor air quality (IAQ); Volatile organic compounds (VOCs); Indoor exposure; Ventilation efficiency; Health hazard;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); fast gas chromatography (fast GC); volatile organic compounds (VOCs); Thermal injection; cryogenic trapping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); CLas; Candidatus Liberibacter asiaticus; CV; compensation voltage; DMS; differential mobility spectrometry; HLB; Huanglongbing; PCR; polymerase chain reaction; PCA; principal components analysis; VOCs; volatile organic compounds; Volatile organic compound
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Air quality index; Chemosensory irritation; Volatile organic compounds (VOCs); VOC mixtures; Quantitative structure-activity relationships (QSAR); VOCs response addition; VOCs dose addition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Mesoporous silica; Carbon functional; Volatile organic compounds (VOCs); Gas sensors; Anti-interference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Volatile organic compounds (VOCs); Fine particulate matter (PM2.5); Source apportionment; Receptor model; Positive Matrix Factorization (PMF); Multilinear Engine (ME-2);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آلی فرار (VOCs); Urine; Volatile organic compounds (VOCs); Hydration status; Gas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS); Metabolite Differentiation and Discovery Lab (MeDDL);