لجن فعال زباله (WAS)

در این صفحه تعداد 55 مقاله تخصصی درباره لجن فعال زباله (WAS) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لجن فعال زباله (WAS) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); WAS; waste activated sludge; PS; persulfate; PS/Fe; iron activated persulfate; SCFAs; short-chain fatty acids; WWTPs; wastewater treatment plants; BNR; biological nutrient removal; EPS; extracellular polymeric substances; TSS; total suspended solid; VSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Carboxylate fermentation; Forward osmosis (FO); AB system; Volatile fatty acids (VFAs); Waste activated sludge (WAS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Short-chain fatty acids (SCFAs); Waste activated sludge (WAS); Alkaline fermentation; Mesotherm and microtherm; Microbial community; Enzyme activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Extracellular polymeric substance; Cell lysis; Enzyme activity; Solubilization; Anaerobic biodegradability; Waste activated sludge (WAS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Waste activated sludge (WAS); Anaerobic digestibility; Extracellular polymeric substances (EPS); Saponin; Plant-derived biosurfactant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Waste activated sludge (WAS); Alkaline pretreatment; Methane production; Microbial community; 454 pyrosequencing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله (WAS); Waste activated sludge (WAS); Short-chain fatty acids (SCFA); Surfactant sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS); Hydrolysis; Sludge retention time (SRT); Temperature