واکنش تغییر آب و گاز

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره واکنش تغییر آب و گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش تغییر آب و گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب و گاز; RES; renewable energy sources; GHGs; greenhouse gases; RIGES; renewable intensive global energy scenario; DME; dimethylether; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; HMA; hexamethylenetetramine; REOs; rare earth oxides; WGSR; water-gas shift reaction; NTP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب و گاز; AFM; atomic force microscopy; AIL; artificial inorganic leaf; AM; air mass coefficient (measure of solar irradiation); APD; arc plasma deposition; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectroscopy; BE; binding energy; BET; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب و گاز; CORM-3; Ru(CO)3Cl(glycinate); DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; FCS; fetal calf serum; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; GDMM; glucose defined minimal medium; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulfide; ICP-AES; inductively coupled p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب و گاز; WGSR; water-gas shift reaction; DFT; density functional theory; BEP; Brønsted-Evans-Polanyi; TOF; turnover frequency; VASP; Vienna ab initio simulation package; GGA-PBE; generalized gradient approximation Perdew-Burke-Ernzerhof; NEB; Nudged Elastic Band;