دستورالعمل چارچوب آب

در این صفحه تعداد 576 مقاله تخصصی درباره دستورالعمل چارچوب آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دستورالعمل چارچوب آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Water Framework Directive; Irrigation efficiency; Irrigated agriculture; Water conservation and saving technologies; Ecosystem services; Water economics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Pentachlorophenol; Sediments ecotoxicological tests; Tubifex tubifex; Lumbriculus variegatus; Chironomus riparius; REACH regulation; Water Framework Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Water framework directive; Sustainable water governance; Collaborative learning; Knowledge management; Communities of practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; AO; adverse outcome; AOP; adverse outcome pathway; BMD; benchmark dose modelling; BQE; biological quality element; CA; concentration addition; CAG; cumulative assessment group; CMEP; chemical monitoring and emerging pollutants; CRA; cumulative risk assess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Effect-based methods; Science-policy interface; Oestrogen screening; Endocrine disruption; Surface and wastewater assessment; Risk-based trigger values; EU watch-list; Water framework directive; Chemical monitoring of Emerging pollutants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Emerging pollutants; Occurrence; WWTPs; Estuaries; Passive sampling; Environmental risk assessment; AF; assessment factor; ANOVA; analysis of variance; ARA-II; angiotensin II receptor; CEC; contaminants of emerging concern; DO; dissolved oxygen; EC; effec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Governance systems; Ecosystem management; Numerical modelling; Stakeholders engagement; Scenario analysis; Water Framework Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Aquatic ecosystems; Bioassessment; Fish assemblages; Fish-based assessment system; Lakes; Multiple pressures; Pressure-response relationships; Water Framework Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل چارچوب آب; Endocrine disrupting compounds; UHPLC-HR-Q-Orbitrap-MS; Speedisks; Steroids; Water Framework Directive; Residues;