واکنش تغییر آب گاز

در این صفحه تعداد 160 مقاله تخصصی درباره واکنش تغییر آب گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش تغییر آب گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; H2 production; Lanthanum oxide; Methanation reaction; Water gas shift reaction; Biomass gasification; Supercritical water; Heterogeneous catalyst;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Thermochemical use; Steelwork off-gases; Water gas shift reaction; Methane reforming; Methanol synthesis; Polygeneration systems; Synthetic fuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Fischer-Tropsch synthesis; Comprehensive kinetic modelling; Kinetics mechanism; Cobalt catalysts; Water gas shift reaction; Fixed-bed reactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; AGR; acid gas removal; ASU; Air Separation Unit; ATJ; Alcohol-to-Jet fuel; ATR; Autothermal Reformer; CAPEX; capital expenditure; CCU; carbon capture and utilization; FTS; Fischer Tropsch Synthesis; GT; gas turbine; HA; higher alcohols; HC; hydrocarbons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Water gas shift reaction; Exothermic reaction; Heat management; Catalytic nickel plate; Microstructured reactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Sorption enhanced membrane reactor; Water gas shift reaction; CuO/CeO2 catalyst; Hydrotalcite-derived Mg–Al mixed oxides; Pd-based membranes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Control-oriented dynamic model; Steam reformer; Reforming temperature; Parameter identification; Breed particle swarm optimization; GA; Genetic Algorithm; ODE; Ordinary Differential Equation; PEMFC; Proton Exchange Membrane Fuel Cell; PLC; Programmable Lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; AEM; Anion exchange membrane; AFC; Alkaline fuel cell; ASR; Area specific resistance; BCY; Yttrium-doped barium cerate; BCZY; Yttrium-doped barium cerate zirconate; BCZYbCo; BaCe0.48Zr0.40Yb0.10Co0.02O3−δ; BHC; Bifunctional Hydrogen Catalyst; BHE; Bifu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; IONP10; iron oxide nanoparticles of an average size 10 nm; IONP100; iron oxide nanoparticles of an average size 100 nm; PIONP10; powder of iron oxide nanoparticles of an average size 10 nm; PIONP100; powder of iron oxide nanoparticles of an average siz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; Kinetic Monte Carlo; Water gas shift reaction; Copper (3 2 1) surface; Density functional theory; Associative COOH mechanism; Surface redox mechanism; Rate-determining step; Catalytic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تغییر آب گاز; SOFC; solid oxide fuel cell; WGSR; water gas shift reaction; ScYSZ; Sc,Y co-stabilized zirconia; ScSZ; scandium stabilized zirconia; YSZ; yttria stabilized zirconia; SDC; samaria-doped ceria; ZDC; Ce0.8Zr0.2O2; GDC; gadolinium-doped ceria; PBMO; PrBaMn2O5