اروپای غربی

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره اروپای غربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اروپای غربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اروپای غربی; Pleistocene-Holocene; Western Europe; Ebro Basin; Archaeological visibility; Geomorphology; Palaeoclimate; 14C dates; Magdalenian; Mesolithic; Neolithic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اروپای غربی; Interglacial(s); Pleistocene; Sea level changes; Western Europe; Speleothems; Corals; Stable isotopes; U-Th dating; 87Sr/86Sr ages;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اروپای غربی; Present; Glaciology; Western Europe; Geomorphology; Glacial; Till genesis; Subglacial processes; Subglacial deformation; Thin section;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اروپای غربی; Early Pleistocene; Western Europe; Population continuity; Hominin subsistence strategies; Meat consumption; Pléistocène inférieur; Europe de l'Ouest; Continuité de la population; Stratégies de subsistance des hominidés; Consommation de viande;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اروپای غربی; N-AM; Northern America; CS-AM; Central and South America; W-EU; Western Europe; S-EU; Southern Europe; E-EU; Eastern Europe; N-EU; Northern Europe; RFED; Russian Federation; W-AS; Western Asia; C-AS; Central Asia; S,SE-AS; Southern and South-Eastern Asia;