مایع کار

در این صفحه تعداد 105 مقاله تخصصی درباره مایع کار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مایع کار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایع کار; Flat-plate micro heat pipe; Thermal resistance; Effective thermal conductivity; Liquid filling ratio; Working fluid; Inclination angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایع کار; Heat transfer coefficient; Working fluid; Boiling; Isobutane; Oil; Concentration; CorrelationCoefficient de transfert de chaleur; Fluide actif; Ebullition; Isobutane; Huile; Concentration; Corrélation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایع کار; Absorption cycle; Global warming potential; Hydrofluoroolefin; R1234ze(E); Ionic liquid; Working fluid; Cycle à absorption; Potentiel de rcléchauffement planétaire; Hydrofluoro-oléfine; R1234ze(E); Liquide ionique; Fluide actif; COP; coefficient of pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایع کار; Absorption heat pump; Ionic liquids; Working fluid; Thermodynamic properties; Corrosiveness; Pompe à chaleur à absorption; Liquides ioniques; Fluide actif; Propriétés thermodynamiques; Corrosivité;