زانتین دهیدروژناز

در این صفحه تعداد 31 مقاله تخصصی درباره زانتین دهیدروژناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زانتین دهیدروژناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; AA; arachidonic acid; AF; amniotic fluid; BPD; bronchopulmonary dysplasia; CAT; catalase; CS; cesarean section; DHA; docosahexanoic acid; DR; delivery room; EPO; erythropoietin; FiO2; oxygen inspiratory fraction 0.21-1.0); GC-MS/MS; gas chromatography c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; HPRT1; hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1; HIF-1; hypoxia inducible factor 1; H/R; hypoxia/reoxygenation; NF-κB; nuclear factor-κB; PPIA; peptidylprolyl isomerase A; PARP; poly(ADP-ribose) polymerase; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; Astaxanthin (PubChem CID: 5368397); Beta-Carotene (PubChem CID: 5280489); Beta-Cryptoxanthin (PubChem CID: 5281235); Canthaxanthin (PubChem CID: 5281227); Lutein (PubChem CID: 5281243); Zeaxanthin (PubChem CID: 5280899); Alpha-Tocopherol (PubChem CID: 149
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; XDH; xanthine dehydrogenase; XOD; xanthine oxidase; XDH/XOD; XDH or XOD; SAP; severe acute pancreatitis; APD; abdominal paracentesis drainage; ARDS; acute respiratory distress syndrome; PALI; pancreatitis-associated lung injury; PAAF; pancreatitis-associa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; ABD2; actin binding domain 2; AO; aldehyde oxidase; BiFC; bimolecular fluorescence complementation; CKL6; casein-kinase-1-like; CLuc; C-terminus of the luciferase; Cnx; cofactor for nitrate reductase and xanthine dehydrogenase; cPMP; cyclic pyranopterin m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; Salvianolic acid C; 2-arylbenzo[b]furan derivatives; Xanthine oxidase inhibitor; Antioxidant; Molecular docking; XOR; xanthine oxidoreductase; ROS; reactive oxygen species; XO; xanthine oxidase; XDH; xanthine dehydrogenase; SARs; structure-activity relati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; XOR; xanthine oxidoreductase; XDH; xanthine dehydrogenase; XOD; xanthine oxidase; TCM; traditional Chinese medicine; NAD+; nicotinamide adenine dinucleotide; O2; molecular oxygen; MeOH; methanol; ARASC; animal research and service centre; HCl; hydrochlori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; XO; xanthine oxidase; XOI; xanthine oxidase inhibitor; po; per oral; ip; intraperitoneal; Mo-Pt; molybdopterin; PASS; Prediction of Activity Spectra of Substances; AUC; area under curve; XDH; xanthine dehydrogenase; Xanthine oxidase inhibitors; Isocytosin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; BSM; bovine submaxillary gland mucus; CS; chondroitin sulfate; DAMP; damage-associated molecular pattern; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DC; dendritic cell; ecSOD; extracellular superoxide dismutase; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; ET-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; GAG; glycosaminoglycans; ROS; reactive oxygen species; XDH; xanthine dehydrogenase; XO; xanthine oxidase; XOR; xanthine oxidoreductase; Allopurinol; Oxypurinol; Febuxostat; Uloric; Xanthine oxidase; Reactive oxygen species; Inflammation; Xanthine oxidase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; ROS; reactive oxygen species; Nox; NADPH oxidase; O2•−; superoxide; RNS; reactive nitrogen species; •NO; nitric oxide; SOD; superoxide dismutase; NOS; nitric oxide synthase; GSH; glutathione; AngII; angiotensin II; PDGF; platelet-derived growth fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; Bisphenol A 3,4-quinone; Bisphenol A; Xanthine oxidase; Xanthine dehydrogenase; Reactive oxygen species; Oxidative injuryBPA, bisphenol A; BPAQ, bisphenol A 3,4-quinone; XO, xanthine oxidase; XD, xanthine dehydrogenase; ROS, reactive oxygen species; DTT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; AUC; area under the curve; DGF; delayed graft function; EGF; early graft function; I/R; ischemia/reperfusion injury; ROS; reactive oxygen species; SGF; slow graft function; UA; uric acid; XD; xanthine dehydrogenase; XME; xanthine metabolizing enzymes; XO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زانتین دهیدروژناز; DHE; dihydroethidium; PCR; polymerase chain reaction; ROS; reactive oxygen species; VLDL; very-low-density lipoprotein particles; WD; Western-type diet; XDH; xanthine dehydrogenase; XO; xanthine oxidase; Oxidative stress; Atherosclerosis;