قدرت عملکرد

در این صفحه تعداد 303 مقاله تخصصی درباره قدرت عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده قدرت عملکرد
مقالات ISI قدرت عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت عملکرد; Indentation test; Polymeric materials; Residual stress; Equi-biaxial and non-equi-biaxial residual stress states; Yield strength; Finite element method; Dimensionless function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت عملکرد; DED; directed energy deposition; PSD; particle size distribution; FN; ferrite number; LENS®; laser engineered net shaping; PFR; powder feed rate; OM; optical microscope; EBM; electron-beam melting; RPM; rotations per minute; YS; yield strength; SLM; sele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت عملکرد; Yield strength; Temperature dependent model; Metallic materials; Precipitation strengthening; Strain rate; JC; Johnson-Cook; ZA; Zerilli-Armstrong; MTS; Mechanical Threshold Stress; TDYS; temperature dependent yield strength; CYED; critical yield energy d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت عملکرد; TFSWBs; tailor friction stir welded blanks; CCD; conventional cylindrical die; MCTD; modified conical tractrix die; LDR; limiting drawing ratio; TTSG; thickness true strain gradient; AS; advancing side; RS; retreating side; YS; yield strength; UTS; ultima
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت عملکرد; Arthroplasty; Joint replacement; Medical alloys; Review; Surface treatment; 3DP; 3D Printing; ALM; additive layer manufacturing; AM; additive manufacturing; ARB; accumulative roll bonding; ASTM; American Society of Testing Materials; AWJ; abrasive water j