کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1008577 1482364 2013 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Accessibility of cities in the digital economy
ترجمه فارسی عنوان
دسترسی شهرها در اقتصاد دیجیتال
کلمات کلیدی
دسترسی دیجیتال، جغرافیای اینترنت، دسترسی بالقوه، توابع مقاومت طاهری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

مقدمه

جدول 1. موازی بین زیرساخت های فیزیکی اینترنت و زیرساخت های جاده ای

اهمیت در: زیرساخت اینترنت زیرساخت جاده سطح بین شهر شبکه های ستون فقرات بزرگراه ها  نقاط 

چارچوب مفهومی و روش شناسی و داده های مربوطه

جدول 2. نتایج OLS برای تخمین f(dij)  با استفاده از SIM

معیارهای مختلف دسترسی دیجیتال

جدول 3. معیارهای مختلف DA، رتبه بندی

چشم انداز تجزیه و تحلیل شبکه پیچیده

جدول 4. برازش توزیع درجه

جدول 5. همبستگی بین DA و مرکزیت درجه

شکل A-1. نقاط توابع امپادنس، 2005 و 2008: محور y = CPij/CPiCPj، محور x = dij.

شکل A-2. تابع توزیع درجه انباشته IBN (محور y : رتبه بندی، محور x : درجه)

جدول A-1. نتایج OLS برای تخمین f(dij)  با استفاده از SIM و جریانهای داده IP

بحث
ترجمه چکیده
این مقاله معیار جدیدی را برای بررسی دسترسی به مکان ها در چارچوب اقتصاد دیجیتال ارائه می دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) و اینترنت به طور مساوی در اطراف مکان¬ها گسترش نیافته اند و این ناهمگونی بر پیکربندی فضایی تاثیر می¬گذارد. علی¬رغم تغییرات گسترده اجتماعی به دلیل ICT و علاقه گسترده به مطالعات دسترسی، این دو موضوع هنوز هم به منظور مطالعه دسترسی دیجیتال(DA) مکانها با هم جمع نشده¬اند. با اتخاذ یک چشم انداز زیربنایی و یک چارچوب دسترسی بالقوه، معیار DA - تعبیه کننده انواع مختلفی از توابع فاصله مقاومت ظاهری - برای شهرهای اروپا محاسبه شده است. مدل تعامل فضایی و تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده، برای کالیبره کردن و اعتبارسنجی نتایجDA به کار می¬روند. نتیجه این رویکرد یک سلسله مراتب جدید شهری است که به دلیل دسترسی به دیجیتال، الگوی حاشیه هسته ای را در اروپا نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری گردشگری، اوقات فراغت و مدیریت هتلداری
چکیده انگلیسی

This paper introduces a new measure to approach the accessibility of places in the frame of the digital economy. Information and Communication Technologies (ICTs) and the Internet are not equally spread around places and this heterogeneity affects spatial configuration. Despite the wide societal changes due to ICTs and the extensive interest in accessibility studies, these two themes have not yet come together in order to study the digital accessibility (DA) of places. Adopting an infrastructural perspective and a potential accessibility framework, a DA measure – embedding different types of impedance distance functions – is calculated for cities in Europe. Spatial Interaction Model and Complex Network Analysis are employed to calibrate and validate the DA results. The outcome of this approach is a new urban hierarchy which reveals a core-periphery pattern in Europe owing to digital accessibility.


► A new digital city accessibility concept based on a potential accessibility measure.
► The results indicate a consistent golden diamond of digital accessibility in Europe.
► Outside this digital core, cities have the opportunity to perform new hub roles.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Cities - Volume 30, February 2013, Pages 59–67
نویسندگان
, , ,