کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1011847 1482630 2016 14 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model
ترجمه فارسی عنوان
نوآوری، کارآفرینی، و عملکرد رستوران: یک مدل ساختاری مرتبه بالاتر
کلمات کلیدی
نوآوری؛ عملکرد رستوران؛ کارآفرینی؛ مهمان نوازی؛ مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1. مقدمه

2. چهارچوب نظری

2.1. فعالیت های نو آورانه

شکل 1: یک مدل مفهومی یکپارچه از عملکرد رستوران.

2.2. خودکارآمدی کارآفرینی (ESE)

2.3. سرمایه انسانی

2.4. عملکرد رستوران

3. روش تحقیق

3.1. جمع اوری اطلاعات و داده ها

جدول 1. 95% فاصله اطمینان برای میانگین جمعیت

3.2. سنجش متغیر ها

3.3. تجزیه و تحلیل داده ها

4. نتایج

4.1. تجزیه و تحلیل مدل های اندازه گیری انعکاسی

4.2. تجزیه و تحلیل مدل سنجش مشتق سرمایه انسانی

4.3. تجزیه و تحلیل مدل ESE مرتبه بالاتر

4.4. تجزیه و تحلیل مدل ساختاری

4.5. تجزیه و تحلیل تعقیبی اثرات غیر مستقیم

جدول 2. قابلیت اطمینان و روایی همگرای  مدل های اندازه گیری انعکاسی.

شکل 2. مدل ساختاری کامل

جدول 3. برآورد مسیرهای مستقیم

جدول 4. برآورد مسیرهای  غیرمستقیم

4.6. همبستگی بین ابعاد ESE و عملکرد رستوران

5. بحث

جدول 5. همبستگی بین ابعاد ESE و عملکرد رستوران.

6. نتیجه گیری و مفاهیم

7. محدودیت ها و  راهنمایی هایی برای پژوهش های آینده
ترجمه چکیده
با تاکید بر نظریه های بر گرفته از هتل داری، نوآوری و کارآفرینی، این مطالعه به بررسی یک مدل ساختاری مرتبه بالاتربا بررسی نوآوری کسب و کار، خودکارآمدی کارآفرینی صاحبان (ESE)، و سرمایه انسانی به عنوان محرک های عملکرد رستوران، می پردازد. مدل نظری مشتق شده بر روی داده های 198 کافه و صاحبان رستوران در استرالیا مورد آزمایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل PLS-SEM نشان داد فعالیت های نوآوری رستوران و ESE مالک به طور مثبت بر عملکرد رستوران تاثیر می گذارد. علاوه بر این، ابعاد ششگانه ESE تأثیرات متفاوتی بر عملکرد رستوران داشتند، و "توسعه محصول جدید و فرصت های بازار" بیشترین تاثیر را داشت. در مقابل، "سرمایه انسانی" کارآفرین، نشان دهنده سطوح تجربه تجارتی کسب و کار و آموزش کارآفرینی / صنعت، به طور قابل توجهی در عملکرد رستوران تاثیر نداشت. با این حال، سرمایه انسانی به طور غیر مستقیم از طریق نوآوری و ESE تاثیر داشت. یافته های این مطالعه، پیشبرد نظریات در کارآفرینی و عملکرد رستوران را ارائه می دهد و پیامدهای مهمی را برای مقامات صنعتی برای توسعه بخش های موفق و پایدار رستوران ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی


• Examines innovation, ESE and human capital as predictors of restaurant performance.
• Implementing innovation increases restaurant performance.
• ESE of the restaurant owner contributes to enhanced restaurant performance.
• Human capital indirectly affects performance through innovation and ESE.

Drawing on theories from hospitality, innovation, and entrepreneurship, this study examines a higher-order structural model investigating business innovation, the owners' entrepreneurial self-efficacy (ESE), and human capital as drivers of restaurant performance. The theoretically derived model was tested on data from 198 café and restaurant owners in Australia. The PLS-SEM analysis found restaurant innovation activities and the owner's ESE to positively influence restaurant performance. Furthermore, the six ESE dimensions had varying effects on restaurant performance, with ‘Developing new product and market opportunities’ having the strongest effect. In contrast, the entrepreneur's ‘human capital’, representing their levels of business ownership experience and entrepreneurship/industry education, did not significantly affect restaurant performance. However, human capital indirectly affected performance through innovation and ESE. The findings of this study advance theories in restaurant entrepreneurship and performance and present important implications for industry authorities to develop a successful and sustainable restaurant sector.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tourism Management - Volume 53, April 2016, Pages 215–228
نویسندگان
, , ,