کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10136017 1645675 2018 7 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strengthening mechanism in a high-strength carbon-containing powder metallurgical high entropy alloy
ترجمه فارسی عنوان
مکانیزم استحکام بخشی در آلیاژ پرآنتروپی پودر متالورژیک حاوی کربن پرمقاومت
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- روش تجربی

1-2- ساخت پودر از قبل آلیاژ شده

2-2- اکستـروژن داغ

3-2- خواص ریزساختاری

4-2- آزمایشات خواص مکانیکی

شکل 1- توزیع اندازه ذرات پودر HEA اتمیزه شده با گاز.

3- نتایج

1-3- ویژگی‌های پودر HEA

2-3- ریزساختار‌های HEA از قبل اکسترود شده

جدول 1- ترکیبات شیمیایی پودر HEA اتمیزه شده با گاز.

شکل 2- مورفولوژی و ریزساختار‌های پودر HEA اتمیزه شده با گاز: (الف) مورفولوژی ذرات، 

شکل 3- الگو‌های پراش اشعه ایکس پودر HEA اتمیزه شده با گاز.

جدول 2- ترکیبات شیمیایی فاز‌های تعیین شده با EPMA (بر حسب درصد).

شکل 4- الگو‌های پراش اشعه ایکس و ریزساختار‌های HEA از قبل اکسترود شده: (الف) و (ب) الگو‌های پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، (ج) پروفایل‌های ترکیبی مربوط به منطقه مشابه مشخص شده در (ب).

شکل 5- آنالیز EBSD در مورد HEA از قبل اکسترود شده: (الف) طرح شکل قطبی معکوس (IPF)، (ب) طرح فاز رنگی (PC)، (ج) طرح میانگین جهتگیری نادرست هسته (KAM). (برای تفسیر ارجاع به رنگ در زیرنویس شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله ارجاع داده می شود.)

جدول 3- نتایج بدست آمده از طرح‌های EBSD.

3-3- خواص کششی

شکل 6- تصاویر TEM با زمینه روشن و الگو‌های SAD مربوط به HEA از قبل اکسترود شده: (الف) دوقلوی آنیلینگ در فاز f.c.c، (ب) رسوبات B2، (ج) کاربید‌های بین دان‌های  ، 

شکل 7- خواص کششی HEA از قبل اکسترود شده در دمای اتاق: (الف) منحنی هندسی تنش-کرنش، (ب) منحنی تنش-کرنش واقعی، منحنی نرخ سخت شدگی کرنش (dσ/dε)، (ج) مقایسه خواص مکانیکی HEA با سایر مواد.

4-3- ریزساختار‌ها پس از تغییرشکل کششی

4- بحث

شکل 8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری آلیاژ پرآنتروپی از قبل اکسترود شده پس از آزمون‌های کششی: (الف) نوار لغزش، (ب) پیکربندی نابجایی نامنظم پیرامون مرز دانه، (ج) 

خوشه های نابجایی با توزیع تصادفی در نزدیکی رسوبات.

5- نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
آلیاژهای پرآنتروپی (HEA‌ها) حاوی کربن با استحکام کششی بالا طبق روش متالورژی پودر (P/M) ساخته شدند. فرآیند P/M شامل اتمیزه کردن گاز و اکستـروژن داغ پودر HEA از قبل آلیاژ شده است. تکامل ریزساختاری و خواص مکانیکی بصورت سیستماتیک با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و آزمون‌های کششی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که پودر HEA اتمیزه شده با گاز بصورت فاز دوتایی، از جمله فاز ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ وﺟﻮه ﻣﺮﻛﺰدار (fcc) و فاز B2 بود. اکستـروژن داغ باعث رسوب کاربید‌های ، شکل گیری نابجایی ها و اصلاح ریزساختار می شود. آلیاژ‌های پرآنتروپی از قبل اکسترود شده، استحکام کششی بیش از 1093 مگاپاسکال و کشیدگی تقریباً 4/12درصدی را نشان داد. سهم مکانیزم‌های مختلف استحکام¬بخشی به صورت کمّی محاسبه شدند، و مشخص شد که تقویت مرز دانه و تقویت نابجایی مکانیزم اصلی استحکام¬بخشی هستند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی مواد فلزات و آلیاژها
چکیده انگلیسی
A carbon-containing FeCoCrNiAl0.5 high entropy alloys (HEAs) with high tensile strength was fabricated by powder metallurgy (P/M) method. The P/M process includes gas atomization and hot extrusion of pre-alloyed HEA powder. The microstructural evolution and mechanical properties were systematically investigated using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and tensile tests. The results showed that the gas-atomized HEA powder was of dual phase, including face centered cubic (fcc) phase and B2 phase. Hot extrusion caused the precipitation of M23C6 carbides, the formation of dislocations and the refinement of microstructure. The as-extruded HEA exhibited a tensile strength as high as 1093 MPa and an elongation of ∼12.4%. The contributions of different strengthening mechanisms were quantitatively calculated, and it was found that the grain boundary strengthening and the dislocation strengthening are the main strengthening mechanism.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Intermetallics - Volume 102, November 2018, Pages 58-64
نویسندگان
, , , ,