کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10283812 502994 2012 9 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structural behaviour of composite sandwich panels with plain and fibre-reinforced foamed concrete cores and corrugated steel faces
ترجمه فارسی عنوان
رفتار ساختاری پانل های ساندویچی کامپوزیتی با هسته های بتنی حبابدار ساده و مسلح شده با الیاف و وجوه فولادی موجدار
کلمات کلیدی
/ - بتن حبابدار - تقویت کننده فیبر - ساندویچ پنل - رفتار سازه - شبیه سازی المان محدود - پیوند چهره/هسته
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1. مقدمه
جدول 1. نسبت های مواد مخلوط بتن حبابدار برای یک متر مکعب.
2. مواد و روش ها
2.1 بتن حبابدار
2.2 آماده سازی بتن حبابدار
جدول 2. خواص الیاف پلی وینیل الکل از تولید کننده [12].
شکل 1.تنظیم تست کشش.
2.3 مشخصه های مکانیکی بتن حبابدار
2.3.1 آزمون فشاری تک محوری
2.3.2 آزمون فشار مخروط 
جدول 3 . خواص مکانیکی PFC و FRFC
2.4 آماده سازی پانل ساندویچی
2.5. پانل های ساندویچی در خمش چهار نقطه ای
شکل 2. (a) جزئیات هندسی پانل های ساندویچ و ورق های وجهی (ابعاد در میلی متر)، (ب) شماتیک طرح ساندویچ پانل.
شکل 3. تست خمش چهار نقطه ای.
3. نتایج و بحث 
3.1 تست فشاری تک محوره
3.2 آزمون فشار مخروط
3.3 آزمون کشش تک محوره
شکل 4: منحنی تنش - کرنش فشار تک محوره برای (a) PFC و (b) FRFC؛ منحنی های تنش-کرنش آزمون فشار مخروط برای (c) PFC و (d) FRFC.
شکل 5. منحنی های تنش-کرنش کشش تک محوره برای (a) PFC و (b) FRFC.
شکل 6: منحنی بارگذاری-جابجایی برای پانل های ساندویچ با هسته PFC : (a) نمونه # 1، (b) نمونه # 2؛ و با هسته FRFC : (c) نمونه # 3 و (d) نمونه # 4.
3.4. پانلهای ساندویچ در خمش چهار نقطه ای
شکل 7: حالت های شکست مشاهده شده در خمش چهار نقطه ای پانل های ساندویچی: (a) شکست برشی هسته ای در زیر بارگذار، (ب) چروکیده شدن وجه و گسیختگی وجه/هسته، (c) لغزش وجه پایینی، (d) ترک خوردگی در اطراف چفت و بست، (e) گسیختگی ابتدایی وجه/هسته و (f) شکست کششی هسته در سطح میانی نمونه و شکست برش هسته در زیر بارگذار برای نمونه # 4.
جدول 4 . بار پیک شکست، انحراف وجه بالایی در هنگام شکست و بار در 30 میلیمتری از انحراف وجه بالایی پانل های ساندویچی از شکل 6. 
4. شبیه سازی های عددی
شکل 8. مش المان محدود مدل سه بعدی.
شکل 9: مناطق را با استفاده از گزینه Tie Constraint برای مواردی که به صورت نیمه گسیخته مورد استفاده قرار می گیرند، محکم کنید: (a) مورد 2 و (b) مورد 3. 
شکل 10: مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی پانل های ساندویچ در خمش چهار نقطه ای: (a) هسته PFC، (b) هسته FRFC
4.2 اثر چفت و بست
5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در این مقاله، واکنش خمش چهار نقطه ای و مکانیسم های شکست پانل های ساندویچی با وجوه فولادی موج دار و هسته بتنی حبابدار ساده یا مسلح شده با الیاف بررسی شده است. خواص مکانیکی هر دوی بتن فوم دار مسلح شده با الیاف پلی وینیل الکل و ساده به دست آمد که برای طراحی پانل ساندویچی و مدلسازی عددی لازم است. مشخص شده است که مسلح سازی با الیاف، رفتار مکانیکی بتن حبابدار و پانل های ساندویچی کامپوزیتی را بهبود میبخشد. از کد المان محدود آباکوس/استاندارد برای بررسی اثر اتصال وجه/هسته و چفت و بست روی پاسخ خمش چهار نقطه ای پانل های ساندویچی استفاده شد. مشخص شد که پیوند وجه/هسته نقش مهمی در عملکرد ساختاری دارد، در حالی که تأثیر چفت و بست ناچیز است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
This paper studies the four-point bending response and failure mechanisms of sandwich panels with corrugated steel faces and either plain or fibre-reinforced foamed concrete core. Mechanical properties of both plain and polyvinyl alcohol fibre-reinforced foamed concrete were obtained, which are needed for the design of sandwich panel and numerical modelling. It is found that the fibre-reinforcement largely enhances the mechanical behaviour of foamed concrete and composite sandwich panels. Finite element code Abaqus/Standard was employed to investigate the influence of face/core bonding and fastening on the four-point bending response of the sandwich panels. It was found that face/core bonding plays a crucial role in the structural performance while the influence of fastening is negligible.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Composite Structures - Volume 94, Issue 5, April 2012, Pages 1555–1563
نویسندگان
, ,