شبیه سازی عنصر محدود

در این صفحه تعداد 631 مقاله تخصصی درباره شبیه سازی عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده شبیه سازی عنصر محدود
مقالات ISI شبیه سازی عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Brush coating; Concentric filament architecture; Finite element simulation; Radioisotope thermoelectric generator; Thermoelectric filament device;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Free-bending; Spherical connection; Small bending radii; Forming characteristics; Finite element simulation; Bending test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Plate with hole; Aluminum alloy; Elastic waves; Piezoelectric transducers; Damage detection; Estimation of crack length; Finite element simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Piezoelectric harvester; Sandwich substrate; Theoretical investigation; Design optimization; Macro fiber composite; Finite element simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Fine blanking; Finite element simulation; Tool load analysis; WC-Co hard metal; Critical defect radius; Tool damage analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Anisotropic properties; Yield strength; Square honeycombs; Finite element simulation; In-plane compressive tests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عنصر محدود; Plain concrete arch bridge; Finite element simulation; Non-linear dynamic analysis; Incremental dynamic analysis; Seismic assessment;