کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10321906 660776 2015 11 صفحه PDF 12 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fuzzy logic-based attenuation relationships of strong motion earthquake records
ترجمه فارسی عنوان
روابط تضعیف سوابق (رکوردهای) زلزله‌های حرکتی قوی با روش مبتنی بر منطق فازی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
.1 مقدمه
.2 مروری بر کاربردهای سیستم‌های خبره
.3 روش‌های منطق فازی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 1. مجموعه‌های فازی فاصله
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 2. مجموعه فازی بزرگی زمین لرزه
.4 توابع عضویت و قوانین فازی برای روابط تضعیف
جدول  SEQ جدول \* ARABIC 1. قوانین فازی
.5 پایگاه داده‌‎ی حرکت قوی
.6 توسعه رابطه تضعیف
جدول  SEQ جدول \* ARABIC 2. رکوردهای استفاده شده در ایجاد روابط تضعیف PGA
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 3. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 5.5 در مکان‌های دارای خاک نرم
.7مقایسه با دیگر مدل‌های حرکتی زمین
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 4. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 6.5 در مکان‌های دارای خاک نرم
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 5. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 7.5 در مکان‌های دارای خاک نرم
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 6. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی‌های زمین لرزه 5.5 و 6.5 و 7.5 در مکان‌های دارای خاک نرم
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 7. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 5.5 در مکان‌های خاکی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 8. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 6.5 در مکان‌های خاکی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 9. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 7.5 در مکان‌های خاکی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 10. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی‌های زمین لرزه 5.5 و 6.5 و 7.5 در مکان‌های خاکی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 11. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 5.5 در مکان‌های سنگی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 12. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی زمین لرزه 6.5 در مکان‌های سنگی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 13. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی‌های زمین لرزه 5.5 و 6.5 در مکان‌های سنگی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 14. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی‌های زمین لرزه 6.5 در مکان‌های سنگی
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 15. منحنی اوج شتاب در برابر فاصله برای بزرگی‌های زمین لرزه 7.5 در مکان‌های خاکی
.7 کارایی ارزیابی مدل
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 16. روابط تضعیف مشاهده شده در مقابل پیش بینی شده (تحلیل فازی)
شکل  SEQ شکل \* ARABIC 17. روابط تضعیف مشاهده شده در مقابل پیش بینی شده (Boore et al 1997)
.8 بحث و نتیجه گیری
ترجمه چکیده
تکنیک‌های منطق فازی در چهار دهه گدشته به صورت گسترده‌ای در برنامه‌های کاربردی مختلف مهندسی عمران و زلزله استفاده شده است. اما انجام این مطالعات تحقیقاتی منجر به استفاده از آنها برای استنتاج روابط تضعیف برای اوج شتاب زمین (PGA) نشده است. این مقاله به منظور پر کردن این شکاف (نقطه ضعف) از یک روش فازی با مجموعه‌های فازی برای اندازه گیری بزرگی زمین لرزه و فاصله از منبع استفاده کرده است و هدف از آن ارائه مدل‌های (جدید) تضعیف حرکت زمین است. در این تحقیق از سوابق زلزله‌های اخیر در آمریکا و تایوان که بزرگی آنها 5 و بیشتر بوده است استفاده شده و همچنین شامل مولفه افقی اوج شتاب زمین ثبت شده در سه وضعیت مکانی یعنی سنگی، خاکی و خاک نرم می‌باشد. استفاده از مدل‌های فازی برای مقدار سنجی سوابق (رکورها) حرکت زمین (که معمولا با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه است) منجر به ایجاد یک ابزار تحقیقاتی منطقی قادر به پیش بینی نتایج دقیق می‌شود. آزمایش مدل فازی با یک مجموعه داده‌ی مستقل دقت این مدل در پیش بینی مقادیر PGA را مورد تایید قرار داده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Fuzzy logic techniques have been widely used in civil and earthquake engineering applications in the past four decades. However, no thorough research studies were conducted to use them for deriving attenuation relationships for peak ground accelerations (PGA). This paper is an attempt to fill this gap by employing a fuzzy approach with fuzzy sets for earthquake magnitude and distance from source with the objective of proposing new ground motion attenuation models. Recent earthquake records from USA and Taiwan with magnitudes 5 or greater were used; and consisted of horizontal peak ground acceleration recorded on three different site conditions: rock, soil and soft soil. The use of Fuzzy models to quantify ground motion records, which are typically characterized by a high level of uncertainty, leads to a rational analytical tool capable of predicting accurate results. Testing of the fuzzy model with an independent data set confirmed its accuracy in predicting PGA values.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issue 3, 15 February 2015, Pages 1287–1297
نویسندگان
, , ,