کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10322787 660871 2015 16 صفحه PDF 32 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Composite goal methods for transportation network optimization
ترجمه فارسی عنوان
روش های هدف کامپوزیتی برای بهینه سازی شبکه حمل و نقل
کلمات کلیدی
بهینه سازی شبکه حمل و نقل - بهینه سازی کلونی مورچه - روش چند هدف - بهینه سازی تدارکات
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
کلید واژه ها
1 – مقدمه 
2- محتوی و انگیزه ها 
3- بهینه سازی شبکه حمل و نقل 
جدول 1 : اهداف بررسی شده و راهبرد های بکار رفته برای حل مشکلات بهینه سازی چند هدفی در حوزه تحقیق عملیات ها 
4- روش های هدف ترکیبی 
شکل 1 : خلاصه راهبرد های چند هدفی که در جدول یک برای حل مشکلات بهینه سازی شبکه حمل و نقل چند هدفی ارایه شده است 
4-1 یکی سازی – Δ (DU ) 
4-3 انطباق تکراری 
4-4 حل افزایشی از طریق میزان سازی (IT) 
4-5 حل افزایشی از طریق حفظ (IR) 
4-6 رویکرد مبتنی بر QLF  تاگوچی 
4-7 روش چند هدفی خاص ACO 
5- آزمایشات 
جدول 2 : مجموعه سیستم کبونی مورچه برای کل موارد مسئله تست شده. 
جدول 3 : تفاوت درصد بین مشکلات تک هدفی و عملکرد های روش های هدف ترکیبی 
جدول 4 : رتبه بندی روش های هدف ترکیبی 
شکل 2 : نمایش بصری تفاوت درصد بین مشکلات تک هدفی و عملکرد های روش های هدف ترکیبی برای مشکل اصلی 
شکل 3 : نمایش بصری تفاوت درصد بین مشکلات تک هدفی و عملکرد های روش های هدف ترکیبی. مشکل به طور تصادفی مطابق با توزیع نرمال با انحراف میانه و استاندارد همانند مجموعه داده اصلی 
شکل 4 : نمایش بصری تفاوت بین مشکلات تک هدفی و عملکرد های روش های هدف ترکیبی. مشکل به طور تصادفی در جایی تولید می گردد که مشخصه ها در فواصل بین 0 و حد بالایی هستند که افزایش تصادفی بر روی حداکثر مقدار در داده اصلی می باشد. 
6-تحقیق آینده و بحث ها 
شکل 5 : ماتریس اطلاعات قیاسی برای مسئله حداقل سازی هزینه حمل  و نقل برای کل مسیر های احتمالی از منابع برای مقاصد. مقیاس رنگی از سبز به عنوان سوداور ترین مسیر تا قرمز به عنوان کم سود ترین مسیر می باشد. مسیر های خاکستری مسیر های غیر متصل هستند. 
شکل 6 : ماتریس اطلاعات قیاسی برای مسئله حداقل سازی زمان طی شده برای کل مسیر های احتمالی از منابع تا مقاصد. مقیاس رنگی از سبز به عنوان سوداور ترین مسیر تا قرمز به عنوان کم سود ترین مسیر می باشد. مسیر های خاکستری مسیر های غیر متصل هستند.
شکل 7 : طرح توزیع برای مسئله حداقل رسانی هزینه حمل و نقل. مقیاس رنگ از سبز به عنوان مسیر با یک ماشین ارسال شده ازطریق قرمز برای مسیر های بی نهایت استفاده شده. مسیر های خاکستری استفاده نمی شوند. 
شکل 8 : طرح توزیع برای مسئله حداقل سازی زمان طی شده. مقیاس رنگ از سبز به عنوان مسیر با تنها یک ماشین ارسال شده تا رنگ قرمز برای مسیر های بی نهایت استفاده شده 
شکل 9 : درصد میانه مسیر های بکار رفته در برابر کل مسیر های در دسترس برای کل مجموعه های داده و برای کل مسایل تک هدفی. داده ها از طریق دوره 12 ماهه میانگین گیری میش وند که هر ماه معرفی تقاضا فروشنده متفاوت است
7 – نتیجه گیری 
ترجمه چکیده
موضوع بهینه سازی شبکه حمل و نقل چند منظوره به تازگی در ادبیات تحقیق مورد توجه زیادی قرار گرفته است. استفاده از بهینه سازی شبکه حمل و نقل چند منظوره به یک راه حل دقیق و واقعی تر در مقایسه با سناریویی هایی منجر شده است که یک هدف در این سناریو ها در نظر گرفته شده است. هدف مقاله حاضر شناسایی نوید بخش ترین تکنیک بهینه سازی چند منظوره برای استفاده در حل مسائل بهینه سازی شبكه حمل و نقل در دنیای واقعی است. ما با بررسی جدید ترین تکنولوژی در بهینه سازی چند منظوره و شناسایی چهار استراتژی عمومی شروع می کنیم که ترکیب هدف، انطباق، حل افزایشی و اکتشاف نامیده شده اند. سپس هفت نمونه از این چهار استراتژی را اجرا کرده و تست می کنیم. رویکرد مرجح بر اساس ادبیات تحقیق در ترکیبی از اهداف در یک مدل بهینه سازی واحد قرار دارد (ترکیب هدف( a.k.a.. نتایج تجربی علی رغم محبوبیت اش به عنوان یک روش بهینه سازی چند منظوره و در زمینه حوزه مشکل که از طریق روش بدست امده اند به راه حل های کیفیت ضعیف در زمانی مقایسه با راهبرد های دیگر منجر شده اند . این امر به ویژه در مورد روش انطباق قابل توجه است که به طور قابل ملاحظه ای بهتر از ترکیب هدف عمل کرده اند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Lately the topic of multi-objective transportation network optimization has received increased attention in the research literature. The use of multi-objective transportation network optimization has led to a more accurate and realistic solution in comparison to scenarios where only a single objective is considered. The aim of this work is to identify the most promising multi-objective optimization technique for use in solving real-world transportation network optimization problems. We start by reviewing the state of the art in multi-objective optimization and identify four generic strategies, which are referred to as goal synthesis, superposition, incremental solving and exploration. We then implement and test seven instances of these four strategies. From the literature, the preferred approach lies in the combination of goals into a single optimization model (a.k.a. goal synthesis). Despite its popularity as a multi-objective optimization method and in the context of our problem domain, the experimental results achieved by this method resulted in poor quality solutions when compared to the other strategies. This was particularly noticeable in the case of the superposition method which significantly outperformed goal synthesis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issue 8, 15 May 2015, Pages 3852–3867
نویسندگان
, , , ,