کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10420103 904707 2003 9 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New method to minimize the preventive maintenance cost of series–parallel systems
ترجمه فارسی عنوان
روش جدید برای به حداقل رساندن هزینه های پیشگیرانه تعمیر و نگهداری سیستم های سری-موازی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله

چکیده 
کليدواژگان
1. مقدمه
2. مدل نگهداری پیشگیرانه برای سیستم های سری- موازی
2.1 مدل تعمیر و نگهداری برای اجزای اساسی
2.2 ساختار سری-موازی عمومی
2.3 مدل هزینه
شکل 1 مدل PM برای عناصر آزمایش شده به صورت دوره ای.
شکل 2. ساختار سری-موازی عمومی.
3. فرمولاسیون مسئله
4. محاسبه قابلیت دسترسی مبتنی بر تکنیک شبیه سازی و راه حل تحلیلی مسئله مجاور
4.1 محاسبه دسترسپذیری براساس تکنیک شبیه سازی
4.2 محاسبه تحلیلی در دسترس بودن برای حل مسئله مجاور
4.2.1 مفاهیم پایه از نظریه قابلیت اطمینان
4.2.2 اعمال به منظور حل مسئله مجاور
4.3. پیدا کردن بردار بهینه اولین زمان بازرسی T0
5. روش بهینه سازی هزینه
5.1 کدگذاری راه حل
5.2 تولید مثل (روش انتخاب)
5.3 روش عبوری
5.4 روش جهش
5.5 اندازه جمعیت و تعداد نسل ها (شرایط توقف)
جدول 1 .پارامترهای اجزای سیستم
6. نتایج و داده های توضیحی
6.1 محاسبات برای زمان ماموریت =TM 25  سال
6.1.1 محدودیت دسترسی 
جدول 2. بهترین هزینه  CPM با زمان بازرسی اول و دوره بازرسی اجزای سیستم به دست آمده است  ( ؛ TM = = 25 سال)
شکل 3: وابستگی به در دسترس بودن زمان تحت محدودیت دسترسی A(t)> 0.9:
جدول 3. بهترین هزینه  CPM با زمان بازرسی اول و دوره بازرسی اجزای سیستم به دست آمده است                 
جدول 4.بهترین هزینه  CPM با زمان بازرسی اول و دوره بازرسی اجزای سیستم به دست آمده است   
6.1.2 محدودیت دسترسی 
6.2 محاسبات برای ماموریت بلند مدت TM =50 سال
6.2.1 محدودیت دسترسی 
6.2.2 محدودیت دسترسی 
6.2.3 متوسط در دسترس بودن
شکل 5 میانگین دسترسی را نشان می دهد، زمانی که زمان مأموریت 50 ساله در هر چهار دوره 12.5 ساله تقسیم میشود.
6.2.4 محدودیت دسترسی  
شکل 4: وابستگی به در دسترس بودن زمان تحت محدودیت دسترسی A(t)> 0.9:
جدول 5. بهترین هزینه  CPM با زمان بازرسی اول و دوره بازرسی اجزای سیستم به دست آمده است            
6.2.5 محدودیت دسترسی  
7. نظرات نتیجه
8. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
مدل نگهداری پیشگیرانه عمومی برای اجزای ورودی یک سیستم، که باعث افزایش قابلیت اطمینان به عنوان جدید می شود، برای بهینه سازی هزینه نگهداری استفاده می شود. تابع هزینه یک سیاست حفظ حریم خصوصی تحت محدودیت دسترسی داده شده به حداقل برسد. یک الگوریتم برای بار اول بازرسی بارها در مثال سیستم انتخاب شده توصیف و مورد استفاده قرار گرفت. یک معیار نسبت ویژه براساس عامل وابستگی به Birnbaum وابسته به زمان، برای تولید توالی مرتب شده از زمان بازرسی اول استفاده شد. محاسبات پایه سیستم در دسترس بودن این مقاله با استفاده از رویکرد شبیه سازی با الگوریتم شبیه سازی موازی برای تجزیه و تحلیل دسترسپذیری انجام شد. این محاسبات براساس روش مستقیم مونت کارلو در ابزار برنامه نویسی Matlab مورد استفاده قرار گرفت. الگوریتم بهینه سازی الگوریتم ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت و برای توصیف الگوریتم Matlab برای حل مشکل یافتن بهترین سیاست نگهداری با محدودیت داده شده توصیف شده است. مشکل مجاور، که ما آن را "قابلیت اطمینان" نامیدیم، نیز از لحاظ نظری حل شد، در مورد افزایش هزینه زمانی که ارزش دسترسپذیری نامتقارن مطابق با یک محدودیت دسترسی در دسترس باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
General preventive maintenance model for input components of a system, which improves the reliability to ‘as good as new,’ was used to optimize the maintenance cost. The cost function of a maintenance policy was minimized under given availability constraint. An algorithm for first inspection vector of times was described and used on selected system example. A special ratio-criterion, based on the time dependent Birnbaum importance factor, was used to generate the ordered sequence of first inspection times. Basic system availability calculations of the paper were done by using simulation approach with parallel simulation algorithm for availability analysis. These calculations, based on direct Monte Carlo technique, were applied within the programming tool Matlab. A genetic algorithm optimization technique was used and briefly described to create the Matlab's algorithm to solve the problem of finding the best maintenance policy with a given restriction. Adjacent problem, which we called ‘reliability assurance,’ was also theoretically solved, concerning the increase of the cost when asymptotic availability value conforms to a given availability constraint.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Reliability Engineering & System Safety - Volume 82, Issue 3, December 2003, Pages 247–255
نویسندگان
, , ,