کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1092002 952227 2015 5 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shift Work and Occupational Stress in Police Officers
ترجمه فارسی عنوان
شیفت کاری و استرس شغلی در افسران پلیس
کلمات کلیدی
استرس شغلی، افسر پلیس، تغییر شغل
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. اصول و روش ها

2.1. منبع داده ها

2.2. ارزیابی استرس پلیس 

2.3. اطلاعات شیفت کاری

2.4. اطلاعات جمعیت شناسی

2.5. آنالیز اماری

3. نتایج

4. بحث
ترجمه چکیده
پیش زمینه: شیفت کاری و ارتباط آن با استرس شغلی در بهیاران و مشاغل صنعتی بررسی شده است اما تا کنون این بررسی در مشاغل قضایی انجام نشده است. هدف ما تعیین این ارتباط می باشد. روش ها: تعداد اتفاق های استرس زا که در ماه اخیر رخ داده بودند با استفاده از پرسشنامه تعیین استرس اسپیل برگر از 365 افسر پلی با سن های بین 27 تا 66 سال شمرده شد. ساعات کاری هر یک با استفاده از تاریخچه چک حقوقی افسار ها محاسبه شد. برای هریک از شرکت کننده ها یک شیفت اصلی( روز، عصر و شب) به عنوان بیشترین ساعاتی که در سال اخیر کار کرده بودند در نظر گرفته شد. (شروع شیفت از ساعت 4 صبع تا 11:59 و از 12 ظهر تا 7:59 بعد از ظهر و از 8 شب تا 3:59 دقیقه صبح و همچنین شیفیت های عصر و شب)واریاس و کوواریانس برای تعیین تعداد اتفاقات استرس زای شیفت محاسبه شدند (فشار کاری، خطرات روحی و جسمی و حمایت های سازمانی). نتایج:در ماه گذشته افسران پلیسی که در شیفت های عصر و شب کار میکردند میزان استرس بیشتری را نسبت به شیفت روز گزارش کردند.(P کمتر از .05) این اختلاف استرس فارغ از متغیر های سن،جنس و درجه نظامی بود. تعداد تکرار این اتفاقات استرس زا میان افسران پلیس انچنان که محسوس باشد مشاهده نشد. نتیجه نهایی: افسرانی که در شیفت های غیر روز کار مینند بیشتر در معرض استرس کاری قرار دارند. مداخلاتی برای این کاهش استرس بهتر است صورت گیرد.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی سیاست های بهداشت و سلامت عمومی
چکیده انگلیسی

BackgroundShift work has been associated with occupational stress in health providers and in those working in some industrial companies. The association is not well established in the law enforcement workforce. Our objective was to examine the association between shift work and police work-related stress.MethodsThe number of stressful events that occurred in the previous month and year was obtained using the Spielberger Police Stress Survey among 365 police officers aged 27–66 years. Work hours were derived from daily payroll records. A dominant shift (day, afternoon, or night) was defined for each participant as the shift with the largest percentage of total time a participant worked (starting time from 4:00 AM to 11:59 AM, from 12 PM to 7:59 PM, and from 8:00 PM to 3:59 AM for day, afternoon, and night shift, respectively) in the previous month or year. Analysis of variance and covariance were used to examine the number of total and subscale (administrative/professional pressure, physical/psychological danger, or organizational support) stressful events across the shift.ResultsDuring the previous month and year, officers working the afternoon and night shifts reported more stressful events than day shift officers for total stress, administrative/professional pressure, and physical/psychological danger (p < 0.05). These differences were independent of age, sex, race/ethnicity, and police rank. The frequency of these stressful events did not differ significantly between officers working the afternoon and night shifts.ConclusionNon–day shift workers may be exposed to more stressful events in this cohort. Interventions to reduce or manage police stress that are tailored by shift may be considered.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Safety and Health at Work - Volume 6, Issue 1, March 2015, Pages 25–29
نویسندگان
, , , , , , , ,