کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1092019 952228 2016 6 صفحه PDF 12 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Relation between Multiple Markers of Work-Related Fatigue
ترجمه فارسی عنوان
ارتباط میان نشانگر های متعدد خستگی مرتبط با کار
کلمات کلیدی
نشانگر خستگی، ساختار چندبعدی؛ محل کار
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1-مقدمه

2. موارد و روش ها

1-2. شرکت کنندگان

2-2.  طراحی کار و روش ها

3-2. تحلیل داده ها

3. نتایج

4.بحث
ترجمه چکیده
اطلاعات زمینه ای: خستگی مرتبط با کار تاثیر قوی بر روی عملکرد و ایمنی دارد ولی تاکنون هیچ روش توافق شده ای برای تشخیص و مقدار سنجی آن وجود نداشته است. این موضوع که خستگی مرتبط با کار نمی تواند فقط با یک آزمونِ تنها مقدار سنجی شود، پیشنهاد شده است که احتمالا به این دلیل است که خستگی یک ساختار واحد نیست. هدف این مطالعه این است که خستگی مرتبط با کار را با آزمون های متعدد اندازه گیری کند و سپس زیر ساختار های عاملی آن را مشخص کند. روش کار: 28 کارمند(میانگین:36.11;انحراف از معیار:13.17) در 5 آزمون خستگی مشترک به نام های: پستوگرافی ، تغییر پذیری ضربان قلب، توزیع توجه ، زمان عکس العمل ساده ، خستگی ذهنی قبل و بعد از کار، شرکت کردند. برای ارزیابی تغییراتِ صبح تا عصر، ازمون ها t انجام شدند. برای تحلیل بیشتر داده ها، تفاوت میان امتیاز های صبح و عصر برای هر پیامد اندازه گیری شد و هر شرکت کننده(امتیازهای ∆)، در تحلیل عاملی همراه با چرخش واریماکس ، ثبت شدند و هر فاکتور با بیشترین پیامد اندازه گیری شده، انتخاب شد. امتیاز های ∆ آزمون هایی که دارای یک و یا چند پیامدِ اندازه گیری شده بودند برای تحلیل بیشتر فاکتور ها توسط چرخش واریماکس ثبت شدند. نتایج: تحلیل آماری آزمون های متعدد، یک ساختار چند عاملی دارای سه عامل را مشخص میکند: بهترین راهکار برای بیان عامل اول، طول مسیر ِمرکزِ فشار (COP) ، مساحت اطمينان COP و زمان عکس العمل ساده است. عامل دوم با مربعِ میانگینِ ریشهِ اختلافِ پی در پی(RMSSD ) و زمینه مفید میدان دید (UFOV) همراه است. عامل سوم تنها با امتیاز ∆ خستگی ذهنی، نشان داده شده است. نتیجه گیری: خستگی مرتبط با کار یک پدیده چند بعدی است که باید با آزمون های متعدد ارزیابی شود. براساس ساختار داده ها و آزمایشات، ما انجام مطالعات بیشتر، برای ارزیابی خستگی ناشی از کار و زمان واکنش دستی و آزمون UFOV را پیشنهاد میکنیم.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی سیاست های بهداشت و سلامت عمومی
چکیده انگلیسی

BackgroundWork-related fatigue has a strong impact on performance and safety but so far, no agreed upon method exists to detect and quantify it. It has been suggested that work-related fatigue cannot be quantified with just one test alone, possibly because fatigue is not a uniform construct. The purpose of this study is therefore to measure work-related fatigue with multiple tests and then to determine the underlying factorial structure.MethodsTwenty-eight employees (mean: 36.11; standard deviation 13.17) participated in five common fatigue tests, namely, posturography, heart rate variability, distributed attention, simple reaction time, and subjective fatigue before and after work. To evaluate changes from morning to afternoon, t tests were conducted. For further data analysis, the differences between afternoon and morning scores for each outcome measure and participant (Δ scores) were submitted to factor analysis with varimax rotation and each factor with the highest-loading outcome measure was selected. The Δ scores from tests with single and multiple outcome measures were submitted for a further factor analysis with varimax rotation.ResultsThe statistical analysis of the multiple tests determine a factorial structure with three factors: The first factor is best represented by center of pressure (COP) path length, COP confidence area, and simple reaction time. The second factor is associated with root mean square of successive difference and useful field of view (UFOV). The third factor is represented by the single Δ score of subjective fatigue.ConclusionWork-related fatigue is a multidimensional phenomenon that should be assessed by multiple tests. Based on data structure and practicability, we recommend carrying out further studies to assess work-related fatigue with manual reaction time and UFOV Subtest 2.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Safety and Health at Work - Volume 7, Issue 2, June 2016, Pages 124–129
نویسندگان
, , ,