کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1116904 1488439 2014 7 صفحه PDF 9 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An Investigation of the Barriers Related to Tourism Industry Development in Iran
ترجمه فارسی عنوان
بررسی موانع مربوط به توسعه صنعت گردشگری در ایران
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1. مقدمه
2.بیان مشکل
2.1 فرضیه های تحقیق
2.1.1 فرضیه اول
2.1.2 فرضیه دوم
2.1.3 فرضیه سوم
2.1.4 فرضیه چهارم
3. روش تحقیق
4. پاسخ به فرضیه های تحقیق
4.1. آزمون همبستگی اسپیرمن
4.1.1 فرضیه اول
4.1.2 فرضیه دوم
4.1.3 فرضیه سوم
4.1.4 فرضیه چهارم
4.2 آزمون رتبه بندی فریدمن
5. مشکلات گردشگری
5.1 مشکلات موسسه ای و سازمانی
5.2 عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در صنعت گردشگری کشور
ترجمه چکیده
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک منبع برای تهیه ثروت در مبادلات فرهنگی بین کشورها شناخته شده است. آینده ی مستقیم برای این هنر پیشبینی شده است، بنابراین با بهبود کیفیت مربوط به زندگی مردم و شناخت آنها نتیجه خوبی بدست خواهد آمد. در اين تحقيق، شناسايي موانع راهبرد اجراي توسعه صنعت گردشگري در ايران انجام شده است. برای این منظور، یک پرسشنامه طراحی شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل رگرسیون، از تجزیه واریانس و یک نمونه از آزمون T استفاده شده است. داده ها با Spss Ver.18.00 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج قابلیت اطمینان موانع ما را نشان داده و فرضیه ما را تایید می کند. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود صنعت گردشگری ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Today, Tourism Industry contained as a resource for preparing wealth in cultural exchanges among countries. Direct future predicted for this art, so with improvement of the quality related to the basis of the people life and recognition of them, a good outreach will at everyone reach. In this research, an identification of barriers to strategies of implementation the Development of tourism industry in Iran carried out. to this regard, a questionnaire was designed and for analysis the data, regression analysis, variance analysis and one-sample T-test used. Data analyzed with Spss Ver.18.00. Results showed the reliability of our barriers and confirmed our hypothesis. At the end, suggestions for improving Tourism Industry were proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 120, 19 March 2014, Pages 772–778