کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1133972 956051 2013 15 صفحه PDF 41 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modeling and Pareto optimization of multi-objective order scheduling problems in production planning
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی و بهینه سازی پارتوی مسائل زمانبندی سفارش در برنامه ریزی تولید
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
1. مقدمه
1.1 زمانبندی سفارش چند کارگاهی در برنامه ریزی تولید
1.3. روش های بهینه سازی چند هدفی در تصمیم گیری تولید
2. مدل ریاضی مسأله زمانبندی سفارش در برنامه ریزی تولید
2.1 نامگذاری
مفاهیم مرتبط با بخش تولید
2.2 شرح مسأله
2.3 فرضیات
2.4. محدودیت ها
2.5. توابع هدف    
3. مدل بهینه سازی پارتو برای مسائل زمانبندی سفارش چند هدفی
3.1. فرآیند بهینه سازی مبتنی بر NSGA-II
3.1.1. بازنمایی
شکل 1. فلوچارت مدل بهینه سازی پارتو پیشنهادی
شکل 2. فلوچارت NSGA-II
شکل 3. نمونه ای از بازنمایی کروموزوم
3.1.2. مقداردهی اولیه جمعیت
3.1.3 عملگر متقاطع
3.1.4. جهش
3.1.5. ارزیابی کارایی و معیار توقف
شکل 4. نمونه ای از عملگر متقاطع
شکل 5. نمونه ای از عملگر جهشی
3.1.6. فرآیند قطع ابتکاری و تصمیم گیری بر روی آخرین انتخاب
3.2. شبیه ساز فرآیند تولید
3.2.1. مقداردهی اولیه داده
شکل 6. روند شبیه سازی شبیه ساز فرایند تولید
Rule Set Two (مجموعه قوانین 2)
3.2.2. تخصیص فرآیند
مجموعه قوانین 3
3.2.3 تفکیک سفارش ها
3.2.4. محاسبه زمان مرتبط با هر فرآیند تولید
مجموعه قوانین 4:
3.2.5. محاسبه توابع هدف
4. نتایج تجربی و بحث و گفتگو
جدول 1 تاریخ های سررسید (برحسب روز) گروه های سفارش در سه آزمایش
جدول 2. نیروی انسانی استاندارد بخش های تولیدی
4.1. آزمایش 1
جدول 3. زمان انتقال (برحسب روز) بین مکان های مختلف
4.2. آزمایش 2
شکل 7. مجموعه بهینه پارتو آزمایش 1 در فضاهای دو بعدی ( - راه حل های بهینه پارتو،  راه حل های قطع شده).
4.3. آزمایش 3
جدول 4:راه حل های قطع شده برای آزمایش 1
4.4. تحلیل کارایی در مدل پیشنهادی
شکل 9. مجموعه بهینه پارتو آزمایش 3 در فضاهای 2 بعدی
جدول 5. راه حل های حاصل از روش صنعتی
5. نتیجه گیری
جدول 6. راه حل های قطع شده برای آزمایش 2.
جدول 7.راه حل های قطع شده برای آزمایش 3
پیوست A
جدول A.1. تراکم کاری (استاندارد نفر در روز) هر فرآیند تولید مربوط به هر سفارش (آزمایش 1)
جدول A.2 . تراکم کاری (استاندارد نفر در روز) هر فرآیند تولید مربوط به هر سفارش
جدول A.3:تراکم بار (استاندارد نفر در روز) هر فرآیند تولید مربوط به هر سفارش
ترجمه چکیده
در این مقاله مسأله زمانبندی سفارش چندهدفه در برنامه ریزی تولید را در یک محیط تولید پیچیده با در نظر گرفتن واحدها،بخش های تولیدی و فرآیندهای تولیدی متعدد مطرح خواهیم کرد. یک مدل بهینه سازی پارتو که فرآیند بهینه سازی مبتنی بر NSGA-II را با یک شبیه ساز فرآیند تولید مؤثر با هم ترکیب کرده می تواند این مسأله را حل کند. در فرآیند بهینه سازی مبتنی بر NSGA-II، یک بازنمایی کروموزوم جدید و عملگرهای ژنتیکی اصلاح شده ارائه داده ایم و در عین حال از مجموعه راه حل های بهینه پارتو یک فرآیند قطع ابتکاری و تصمیم گیری انتخاب نهایی برای گزینش راه حل زمانبندی آخرین سفارش مطرح کرده ایم. شبیه ساز فرآیند تولید برای شبیه سازی فرآیند تولید در محیط تولید پیچیده ارائه شده است. برای تأیید مدل بهینه سازی پیشنهادی از آزمایش های مبتنی بر داده های صنعتی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که مدل پیشنهادی می تواند مسأله زمانبندی سفارش را با ایجاد راه حل های بهینه پارتو که نسبت به راه حل های صنعتی مطلوب تر هستند به طور مؤثر حل کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
This paper addresses a multi-objective order scheduling problem in production planning under a complicated production environment with the consideration of multiple plants, multiple production departments and multiple production processes. A Pareto optimization model, combining a NSGA-II-based optimization process with an effective production process simulator, is developed to handle this problem. In the NSGA-II-based optimization process, a novel chromosome representation and modified genetic operators are presented while a heuristic pruning and final selection decision-making process is developed to select the final order scheduling solution from a set of Pareto optimal solutions. The production process simulator is developed to simulate the production process in the complicated production environment. Experiments based on industrial data are conducted to validate the proposed optimization model. Results show that the proposed model can effectively solve the order scheduling problem by generating Pareto optimal solutions which are superior to industrial solutions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Industrial Engineering - Volume 64, Issue 4, April 2013, Pages 972–986
نویسندگان
, , , ,