کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
12179434 897137 2000 12 صفحه PDF صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with geothermal energy: an experimental study
ترجمه فارسی عنوان
تحلیل ترمودینامیکی سیستم تبرید جذبی زمین گرمایی: یک مطالعه آزمایشگاهی
کلمات کلیدی
تبرید؛ انرژی زمین گرمایی؛ جذب
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
شکل1. دیاگرام شماتیک سیکل
1.1 منبع زمین گرمایی
شکل 2. نمای کلی بهار گرم
1.2 خواص شیمیایی آب زمین گرمایی
2. تحلیل ترمودینامیکی سیستم
2.1ضریب عملکرد سیستم تبرید جذبی برگشت پذیر
2.2ضریب عملکرد تئوری سیستم تبرید جذبی 
شکل 3. ظاهر کلی دستگاه آزمایش
3. آزمایش
4. نتایج و بحث
جدول 1خواص ترمودینامیکی محاسبه شده هر دو سیال کاری
شکل 4. تغییر در ضریب عملکرد نسبت به دمای ژنراتور در دماهای اواپراتور مختلف
جدول2. نتایج مطالعه آزمایشگاهی
شکل 5. تغییر در ضریب عملکرد نسبت به دمای اواپراتور در دماهای کندانسور مختلف
شکل 6. تغییر در ضریب عملکرد نسبت به دمای اواپراتور در دماهای ابزوربر مختلف
شکل 7. تغییر در ضریب عملکرد نسبت به دمای ژنراتور در دماهای ابزوربر مختلف
شکل 8. تغییر در ضریب عملکرد نسبت به دمای کندانسور در دماهای ابزوربر مختلف
5.نتیجه گیریها
ترجمه چکیده
در مطالعه حاضر، یک سیستم تبرید جذبی، که جایگزین سیستم تبرید مکانیکی معمولی است، طراحی می گردد. برای این هدف، یک آزمایش با استفاده از انرژی زمین گرمایی در بهار گرم در سیواس در شرایط آزمایشگاه تنظیم می گردد و یک تحلیل ترمودینامیکی سیتم تبرید جذبی بر اساس آب – لیتیوم بروماید انجام می شود. تغییر در ضرایب عملکرد سیستم تبرید جذبی بوسیله نمودار پارامتر های مختلف بررسی شده است و نتایج جدول بندی می شوند. این نتایج نشان می دهد که انرژی زمین گرمایی در بهار گرم سیواس نمی تواند در تولید برق بطور موثر استفاده شود. با این حال، با در نظر گرفتن نیاز ذخیره در 4 تا 10 درجه سانتی گراد، منبع زمین گرمایی می تواند بطور خاص برای تبرید استفاده شود و منفعت اقتصادی قابل ملاحظه ای را بوجود خواهد آورد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
In the present study, an absorption refrigeration system, which is alternative to the ordinary mechanical refrigeration system, is designed. For this purpose, an experiment using geothermal energy in the Hot Spring in Sivas is set up in the lab conditions, and a thermodynamic analysis of the Absorption Refrigeration System (ARS) operating on water–lithium bromide is performed. The change in the coefficient of performance of the ARS has been graphically investigated with the various parameters and the results are tabulated. These results show that geothermal energy in the Hot Spring in Sivas cannot be used efficiently in electricity generation. However, taking into account the need of storing at 4–10°C, this geothermal resource can be used especially for refrigeration, and it will provide a considerable economical gain.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 41, Issue 1, January 2000, Pages 37–48
نویسندگان
, , ,