کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
226873 464810 2016 5 صفحه PDF 9 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A facile synthesis of rutile-rich titanium oxide nanoparticles using reverse micelle method and their photocatalytic applications
ترجمه فارسی عنوان
سنتز موثر نانوذرات تیتانیوم اکسید غنی از روتیل با استفاده از روش میسل معکوس و کاربردهای فوتوکاتالیستی آن‌ها
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلمات کلیدی

مقدمه 

بخش تجربی

سنتز نانوذرات TiO2 غنی از روتیل

شناسایی

اندازه گیری خواص فوتوکاتالیستی

نتایج و گفتگو

شکل 1. (A و B) تصاویر TEM، (C) تصویر HRTEM و (D) الگوی XRD نانوذرات TiO2 (فلش‌های سیاه نشان دهنده حضور ساختار کریستالی آناتاز هستند.) که توسط واکنش HCl با تیتانیوم دی ایزوپروپوکسید بیس(استیل استونات) سنتز شدند و در میسل معکوس متشکل از اسید اولییک، آب و زایلن، ته نشین شدند.

شکل 2. (A) ترموگرام TGA و (B) ایزوترم جذب- واجذب نانوذرات TiO2 نشان داده شده در شکل 1. (شکل داخل، توزیع سایز حفره را نشان می‌دهد.) (C) طیف UV-Vis و (D) نمودارهای (Ahϑ)2 برحسب انرژی فوتون (hϑ) نانوذرات TiO2 (P25). (E) طیف PL نانوذرات TiO2 در دمای اتاق.

شکل 3. (A) الگوهای XRD نانوذرات TiO2 نشان داده شده در شکل 1 (Ti-1-TiO2) و نمونه‌های سنتز شده با مقادیر بالای پیش ماده‌های Ti، دوبرابر (Ti-1-TiO2) و 4 برابر (Ti-1-TiO2). (B) مشخصات تخریب متیل نارنجی با نمونه‌های Ti-1-TiO2، Ti-2-TiO2 و Ti-4-TiO2 تحت تابش نور مرئی.

شکل 4. (A) الگوهای XRD نانوذرات TiO2 نشان داده شده در شکل 1 (oleic-1-TiO2) و نمونه سنتز شده تحت همان شرایط شکل 1 ولی با مقدار اولییک اسید کمتر (10%) (oleic-0.1-TiO2). (B) مشخصه تخریب متیل نارنجی با oleic-1-TiO2 و oleic-0.1-TiO2 تحت تابش نور مرئی.

نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
نانوذرات TiO2 غنی از روتیل (به شکل گل ) توسط واکنش HCl با تیتانیوم دی ایزوپروپوکسید بیس(استیل استونات) سنتز می‌شوند که در میسل معکوس متشکل از اسید اولئیک، آب و زایلن ته نشین می‌شوند. آنالیز برونار- ایمت- تلر (BET) مساحت سطح بالایی (m2/g 8/177) را برای نانوذرات TiO2 نشان داد. ما تاثیر غلظت پیش ماده Ti و نقش اولییک اسید را در تشکیل نانوذرات TiO2 بررسی کردیم. نانوذرات TiO2 غنی از روتیل با مساحت سطح بالا، فعالیت فوتوکاتالیستی بالاتری را نسبت به ذرات TiO2 مخلوط آناتاز و روتیل ، در تجزیه میتل نارنجی تحت تابش نور مرئی نشان دادند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی

Flower-like shaped rutile-rich TiO2 nanoparticles were synthesized by the reaction of HCl with titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate) immobilized in reverse micelles composed of oleic acid, water, and xylene. Brunauer Emmett Teller (BET) analysis showed large surface area of the synthesized TiO2 nanoparticles of 177.8 m2/g. We investigated the effect of the concentration of Ti precursor and role of oleic acid in the formation of TiO2 nanoparticles. Rutile-rich TiO2 nanoparticles with large surface area showed better photocatalytic activity in decomposing methyl orange under visible-light irradiation than anatase and rutile mixed phase TiO2 particles.

Flower-like shaped rutile-rich TiO2 nanoparticles having enhanced activity in decomposing methyl orange under visible-light irradiation were synthesized by the reaction of HCl with titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate) immobilized in reverse micelles composed of oleic acid, water, and xylene.Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Industrial and Engineering Chemistry - Volume 33, 25 January 2016, Pages 369–373
نویسندگان
, , , , , ,