کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
250688 502895 2015 10 صفحه PDF 25 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sustainability impact assessment of transportation policies – A case study for Bangalore city
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.مرور منابع
3.روش‌شناسی
3.1تعیین شاخص پایداری ترکیبی 
جدول 1: خلاصه مطالعات گذشته
جدول 2: شاخص‌های پایدار برای ارزیابی 
3.2تحلیل انتخاب حالت
جدول 3: مقیاس مقایسه ساتی
3.3. فرایند سلسله‌مراتب تحلیلی 
4.مطالعه موردی بنگلور
4.1مدل انتخاب
جدول 4: وزن جهانی شاخص های زیست محیطی.
جدول 5: وزن جهانی شاخص های اجتماعی.
جدول 6: وزن جهانی شاخص های اقتصادی
جدول 7: مدل MNL
4.2تعیین هزینه تراکم
4.3تعیین شاخص پایداری ترکیبی 
جدول 8: زیان مالی حاصل از تراکم در هر نوع وسیله نقلیه
جدول 9: هزینه تراکم حاصل از هر نوع وسیله نقلیه
جدول 10: مقادیر احتمال قبل و بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
جدول 11: کل سفر پیموده در پیوندهای داخل CBD قبل و بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
4.3.1. قدار شاخص‌ها قبل از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
4.3.1.1 مدول محیط 
4.3.1.1.1 آلودگی هوا
4.3.1.1.2 مصرف منابع طبیعی
جدول 12: ضریب آلاینده
جدول 13: عوامل انتشار در حالت‌های جریان عادی
جدول 14: عوامل آلاینده در حالت‌های حداکثر جریان
4.3.1.2 مدول اجتماعی
4.3.1.2.1 رفت و آمد
4.3.1.3 مدول (ماژول) اقتصادی 
4.3.1.3.1 هزینه
4.3.2. مقدار شاخص‌ها بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
4.3.3 شاخص پایداری ترکیبی (CSI)
جدول 15: کیلومتر (کارکرد) حالت‌های مختلف
جدول 16: مقادیر شاخص‌ها قبل از مطرح‌ کردن قیمت‌گذاری تراکم
جدول 17: مقادیر شاخص‌ها بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم 
5.خلاصه و نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
در بخش اول مطالعه جاری، مدلی برای ارزیابی تاثیر خط‌مشی‌ها و پروژه‌های حمل و نقل مختلف مبتنی بر تغییرات در سه پایه پایداری پیشنهاد شده است- محیطی، اقتصادی و اجتماعی. روش‌شناسی از تعیین شاخص‌های مختلف پایه‌های پایداری و در نتیجه شاخص پایداری ترکیبی (CSI) قبل و بعد از مطرح کردن خط مشی حمل و نقل تشکیل شده است. شاخص‌ها شامل شاخص‌های آلودگی هوا، شاخص‌های مصرف منابع طبیعی، شاخص‌های سلامت، شاخص‌های دسترس‌پذیری، شاخص‌های رفت و آمد به کار و شاخص‌های هزینه می‌شوند. CSI از مجموع همه این شاخص‌ها بعد از سنجش آنها با استفاده از فرایند سلسله‌مراتب تحلیلی (AHP) به دست می‌آید. ارزش شاخص در سناریوی خط‌مشی حمل و نقل با استفاده از تغییر حالت به دست آمده از مدل انتخاب حالت همراه با متغییر خط‌مشی کسب می‌شود. بخش دوم از مطالعه موردی شهر بنگلور تشکیل شده است که در آن تاثیر پایداری حاصل از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم در CBD در ساعات اوج مصرف آزمون شده است. در این مطالعه از مدل انتخاب به وجود آمده از داده‌های ارجحیت مشهود استفاده شده است. مدل انتخاب به ترتیب کاهش 14.11% و 2.4% را در کل مسافت سفر با اتومبیل و سفر با موتورسیکلت بعد از بیان هزینه‌های تراکم برآورد کرده است. هم‌چنین، افزایش 1.7% در CSI به علت قیمت‌گذاری تراکم وجود داشت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
The second part consists of a case study for the city of Bangalore where the sustainability impact due to introduction of congestion pricing in the CBD, during peak hour, is tested. A choice model developed from Revealed Preference data (RP) is used in the study. The choice model estimated a reduction of 14.11% and 2.4% respectively in the total trip distance travelled by car and bike trips after introduction of congestion charging. There was also an increase of 1.7% in CSI because of congestion pricing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Case Studies on Transport Policy - Volume 3, Issue 3, September 2015, Pages 321–330
نویسندگان
, , ,