کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276300 1429704 2011 12 صفحه PDF 30 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Systems thinking in innovation project management: A match that works
ترجمه فارسی عنوان
تفکر جامع نظام مند در مدیریت پروژه نوآورانه: ترکیبی موثر
کلمات کلیدی
تفکر سیستمی - نوآوری در مدیریت پروژه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
لغات کلیدی
1.مقدمه: نیاز برای تفکر جامع سیستماتیک در مدیریت پروژه
2.حدود و روش های کنترل عملیاتی در مدیریت پروژه سنتی
جدول 1. سنجش نوآوری (به لحاظ زیاد – متوسط - اندک) در پروژه های گسترش نوآوری با بودجه های عمومی، بر مبنای طبقه بندی ژمودن و همکارانش
3.تفکر جامع سیستماتیک چطور می تواند در مدیریت پروژه اعمال شود؟
4.طرح تحقیقاتی: مقایسه ای، موارد مطالعاتی چندگانه
4.1جمع آوری داده ها و منابع داده
4.2فرایند تحلیل
5.یافته ها: تفکر جامع سیستماتیک تطابق بهتری با نوآوری پروژه ها دارد
5.1مقایسه اهداف برنامه و ابزارهای اجرایی سازی
5.1.1برنامه eTEN
5.1.2برنامه EARSS
5.2مقایسه مدیریت پروژه به لحاظ برنامه ریزی، برقراری ارتباط و فعالیت های کنترل وظایف
5.2.1 پروژه های eTEN و مدیریت و عملکرد آنها
5.2.2 مدیریت و عملکرد پروژه EARSS
6.مقایسه یافته ها
جدول 2. داده هایی که به مقایسه بازدهی پروژه ها و برقراری ارتباط با مدیریت آنها در تحول (از روی تحقیقات تجربی) می پردازد
جدول 3. مقایسه روش های مدیریت پروژه که در این پروژه ها استفاده می شود(بر اساس اسناد تجربی). پروژه های EARSS با رنگ خاکستری متمایز شده در تناظر با جدول 2.
7. جمع بندی
7.1پیامدهای مربوط به تحقیقات آینده و تئوری
 
ترجمه چکیده
در این مقاله به بحث درباره دلیل اینکه رویه های مدیریت پروژه به شیوه سنتی منجر به شکست پروژه های گسترش نوآورانه با بودجه های عمومی می شود، و به بررسی در خصوص چگونگی استفاده از تفکر جامع سیستماتیک در مدیریت پروژه به گونه ای که بتواند به موفقیت آمیز بودن پروژه ها کمک کند، می پردازیم. بر اساس 12 مورد مطالعاتی از دو سیاست نوآورانه EU (اتحادیه اروپا)، اسنادی را ارائه خواهیم کرد که نشان می دهد با به کارگیری مدیریت پروژه سیستماتیک، که شامل انعطاف پذیری در برنامه ریزی، و فعالیت های ارتباطی و کنترلی است، پروژه های نوآورانه به موفقیت بیشتری دست پیدا کرده اند. در این تحقیق تئوری های سابق که مدعی بودند ما باید با اتخاذ رویه های رسمی، پیچیدگی و عدم قطعیت پروژه ها را مدیریت کنیم، رد می شود. یافته اصلی این مطالعه عبارت است از اینکه در روش های تفکر جامع سیستماتیک (یا نظام مند)، عامل انعطاف پذیری برای مدیریت نوآوری، پیچیدگی و عدم-قطعیت در پروژه های نوآورانه، به موفقیت بیشتری منجر می شود. پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات بعدی در این زمینه ارائه می شود، که از جمله این پیشنهادات، چگونگی لحاظ نمودن انعطاف پذیری در روش های مدیریت پروژه با استفاده از ساختارهای هدفمند هوشمندانه و در نظر گرفتن روابط علت و معلولی است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
This paper discusses why conventional project management practices lead to the failure of publicly funded innovation deployment projects, and investigates how the use of systems thinking in project management can help projects be more successful. Based on 12 case studies of two EU innovation policies, we provide evidence that by using systemic project management, which entails providing flexibility in planning, communicating and controlling activities, innovation projects are more successful. This research refutes previous theory that claims that we should formalize to manage complexity and uncertainty. The key finding is that systems thinking methods provide the flexibility to manage innovativeness, complexity and uncertainty in innovation projects more successfully. Suggestions for further research include suggestions of how to embed flexibility in project management methods using the constructs of equifinality and causal embeddedness
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 29, Issue 4, May 2011, Pages 396–407
نویسندگان
,