کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276398 1429679 2013 11 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An exploration into cost-influencing factors on construction projects
ترجمه فارسی عنوان
بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز
کلمات کلیدی
عوامل موثر هزینه - کنترل هزینه - اصلاح روش دلفی - روش
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1. مقدمه
2. بررسی آثار
3. روند تحقیقات
4. روش تحقیق
4.1. روش KJ
شکل 1. روند تحقیق
4.2 روش دلفی اصلاح شده    
5. جمع آوری و سازماندهی عوامل موثر بر هزینه
6. تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر هزینه
6.1. روش دلفی اصلاح شده با 2 گروه و 2 دور
شکل2.  نمودار  میل برای نفوذ محیط زیست و ضمنی.
شکل. 3. نمودار میله ای برای دامنه قرارداد.
شکل. 4. نمودار میله ای برای خطرات پروژه.
شکل. 5. نمودار میله ای برای مدیریت و روش
6.2. تحلیل
جدول 1.1  نتایج دور اول - نفوذ محیط و ضمنی.
جدول 1.3 نتایج دور اول - خطرات پروژه.
جدول 1.4 نتایج دور اول - مدیریت و روش.
جدول 2.1 نتایج دور دوم - نفوذ محیط زیست و ضمنی.
جدول 2.2 نتایج دور دوم - دامنه قرارداد..
جدول 2.3 نتایج دور دوم - خطرات پروژه.
جدول 2.4 نتایج دور دوم - مدیریت و روش.
جدول 3 میانگین SI برای دسته با عوامل کلیدی موثر بر هزینه.
شکل. 7. رادار چارت برای مقایسه انحراف معیار بین دو گروه
شکل. 6. رادار چارت برای مقایسه میانگین بین دو گروه.
شکل. 8. رادار چارت برای مقایسه محدوده چارک بین دو گروه
6.4 مطالعه موردی
جدول 4 رتبه بندی عوامل کلیدی   موثر بر هزینه .
7. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
افزایش پیش بینی نشده هزینه های ساخت و ساز مشکل شایعی در صنایع ساخت و ساز به شمار می آید. هدف از این پژوهش این است که عوامل اصلی موثر بر هزینه را با مفهوم و روش جدید به منظور بررسی مخارج و هزینه ها استخراج کنیم. از این رو، در این تحقیق روش دلفی اصلاح شده (MDM) با2 گروه و 2 دور و روش کاواکیتا جیرو(KJ) را به منظور تحکیم نظرات کارشناسان و شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اقتباس کردیم که بر هزینه های پروژه تاثیر می گذارد. در حدود نود عامل موثر برهزینه با بررسی آثار و مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان با تجربه عملی در بخش کنترل هزینه در شرکت های ساخت و ساز جمع آوری شد (گروه 1). روش KJ برای تثبیت این عوامل در 4 دسته مورد استفاده قرار گرفت و در کل تعداد عوامل به 42 مورد رسید. سپس برای فیلتر کردن عوامل کلیدی پرسشنامه ها 2 دور پخش شد. به منظور تایید نظرات اینها در گروه اول، درگروه 2 کارشناسان با تجربه ای بخش های دولتی، شرکت های مشاوره ای و شرکت های ساخت و ساز به عنوان مقایسه گنجانده شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که 16 عامل کلیدی موثر بر هزینه وجود دارد. سپس محاسبه شاخص شدت برای رتبه بندی این عوامل کلیدی موثر بر هزینه انتخاب شد. در این مطالعه نشان داده می شود که محدوده تعریف شده پروژه در قرارداد و کنترل هزینه عوامل تعیین کننده اصلی اضافه هزینه است
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
Construction cost overrun is a common problem in construction industries. The objective of this research is to extract the key cost-influencing factors with new concept and methods to help control the expenditure. Hence, this research adopts the Modified Delphi Method (MDM) with 2 groups and 2 rounds and Kawakita Jiro method (KJ) to consolidate the experts' opinions and identify and rank the key factors that affect project costs. Ninety cost-influencing factors are collected from literary review and interviews with experts with practical cost control experiences in the construction companies (Group 1). The KJ method is used to consolidate these factors into 4 categories and down to a total of 42 factors. 2 rounds of questionnaires are then conducted to filter the key factors. In order to verify views of those in the first group, Group 2 consists of experienced experts from the public sectors, consulting firms and construction companies as a comparison. Results of the analysis indicate that there are 16 key cost-influencing factors. Severity Index computation was then adopted to rank these key cost-influencing factors. The study renders that clearly defined scope of project in the contract and cost control are the major determinants for cost overrun.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Available online 25 October 2013
نویسندگان
,