کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276979 1429730 2008 8 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project success
ترجمه فارسی عنوان
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه :مطالعه تجربی تأثیرآنها بر مدیران پروژه و موفقیت پروژه
کلمات کلیدی
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه، مدیر پروژه، موفقیت سیستم اطلاعات، اثرات سیستم اطلاعات، موفقیت پروژه
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلمات کلیدی

1.مقدمه 

2.مدل و پیشینه تحقیق 

شکل 1. سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه  دربین سیستم های مدیریت پروژه 

شکل 2. مدل تحقیق در مورد موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

3.روش تحقیق

جدول 1. ویژگیهای نمونه 

4.نتایج و بحث و بررسی 

4.1. آزمون مدل ارزیابی

شکل 3. نتایج ارزیابی مدل تحقیق با حداقل مربعات جزیی 

جدول 2. ویژگیهای کاربردسیستم های اطلاعات مدیریت پروژه  ازنظر پاسخ دهندگان 

4.2.سنجش مدل نظری 

جدول 3. پایایی، اعتبار همگرا و اعتبار افتراقی سازه های تحقیق 

5. بحث و بررسی

5.1. محدودیت ها 

6. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه معمولاً به عنوان یک بسته نرم افزاری توسط سازمان ها تحصیل می شود و ابزاری است که مدیران را در تصمیم گیریهای مورد نیاز در برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل پروژه هایاری می دهد.بااین حال، رابطه واقعی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه با موفقیت پروژه یا عملکردپروژه هنوز ناشناخته است. هدف ازاین تحقیق، ارزیابی تجربی کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه مورد استفاده در سازمان ها و همچنین ارزیابی اثرآنها بر مدیران پروژه و عملکردپروژهبرااساس یک مدل موفق سیستم اطلاعات مدیریت پروژه است. این مدل از چهار سازه تشکیل شده است : کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه، کیفیت خروجی اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه، استفاده ازسیستم های اطلاعات مدیریت پروژه، اثرات فردی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه و اثرات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه.تحلیل داده های پرسشنامه بدست آمده از 39 مدیر پروژه، رابطه معنادار سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه با مدیریت پروژه موفقیت آمیز را مورد تأیید قرار می دهد. پیشرفت هایی در اثر بخشی و کارآیی در فعالیت های مدیریتی برحسب کنترل، نظارت، برنامه ریزی و طرح ریزی پروژه مشاهده شد. همچنین پیشرفت هایی ازلحاظ تصمیم گیری بهنگام مشاهده گردید. مزایای بدست آمده از کاربردسیستم های اطلاعات مدیریت پروژه به عملکرد فردی محدود نمی شود بلکه شامل عملکرد پروژه نیز است. این سیستم ها اثراات مستقیمی بر موفقیت پروژه دارند، چرا که آنها با بهبود کنترل بودجه و رفع نیازهای فنی ارتباط دارند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

Project management information systems (PMIS) usually acquired by organizations as software packages are meant to provide managers with the decision-making support needed in planning, organizing, and controlling projects. However, the actual contribution of PMIS to project success or performance is still unknown. The purpose of this study is to empirically assess the quality of the PMIS presently used in organizations and to examine their impact on project managers and project performance, based on a PMIS success model. This model is composed of five constructs: the quality of the PMIS, the quality of the PMIS information output, the use of the PMIS, the individual impacts of the PMIS and the impacts of the PMIS on project success. Analysis of questionnaire data obtained from 39 project managers confirms the significant contribution of PMIS to successful project management. Improvements in effectiveness and efficiency in managerial tasks were observed here in terms of better project planning, scheduling, monitoring, and control. Improvements were also observed in terms of timelier decision-making. Advantages obtained from PMIS use are not limited to individual performance but also include project performance. These systems were found to have direct impacts on project success, as they contribute to improving budget control and meeting project deadlines as well as fulfilling technical specifications.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 26, Issue 2, February 2008, Pages 213–220
نویسندگان
, ,