کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
382834 660794 2015 10 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Selecting “The Best” ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب بهترین سیستم ERP برای SME با استفاده از ترکیب روشهای ANP و PROMETHEE
کلمات کلیدی
انتخاب برنامه ریزی منابع سازمانی - تصمیم گیری چند معیاره - شرکتهای کوچک و متوسط - پولیس ملی -
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1.مقدمه2. بررسی مفهومی3. فرایند شبکه تحلیلی4. PROMETHEE5. روش پیشنهادی و مورد کاربردیشکل 1. روش ترکیبی براساس ANP و PROMETHEE.شکل 2. نمودار شبکه استفاده شده در مطالعه.جدول 1. وزنهای معیارهاجدول 2. تابع اولویت و ارزشهای پارامتر برای هر معیارجدول 3. امتیاز جایگزین ها با توجه به هر معیارجدول 4. جریانات برتر بودن جایگزین ها6. بحث و نتیجه گیریضمیمه A. مراحل تکنیک ANPشکل B1. توابع اولویتجدول C1. سوپرماتریس غیروزنیجدول C2. سوپرماتریس وزنیجدول C3. سوپرماتریس محدودجدول D1. ارزشهای انحراف dj(x,y) براساس مقایسه دو بدوجدول D2. ارزشهای Pj(x,y)  تابعجدول D3. ارزشهای П(x,y)ضمیمه B. مراحل تکنیک PROMETHEEضمیمه C. ماتریسهای بدست آمده در استفاده از ANP.ضمیمه D. جداول دقیق در مورد مراحل PROMETHEE. 
ترجمه چکیده
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، که تمام واحدهای درون سازمان را در سطح اطلاعاتی ادغام می کند، نقش مهمی در موفقیت شرکت دارد. با سیستم درست ERP، هماهنگی بین واحدها، حذف زوائد و تصمیم گیری بهتر و سریعتر، به آسانی صورت می گیرد. اتخاذ یک سیستم ERP یک تصمیم سرمایه گذاری قابل توجه برای شرکت است، بنابراین در انتخاب سیستم درست باید توجه زیادی نمود. از آنجایی که معیارهای زیادی برای انتخاب سیستم ERP درنظر گرفته شده، خود فرایند با عنوان یک مشکل تصمیم گیری پیچیده چندمعیاره درنظر گرفته می شود. در این مطالعه، دو تکنیک رایج تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند شبکه تحلیلی (ANP) و روش سازماندهی به رتبه‌بندی ترجیحی جهت ارزیابی بهتر (PROMETHEE) برای تشخیص بهتر مشکل انتخاب ERP استفاده می شوند. اول، ANP برای تشخیص وزن تمام معیارها استفاده شده، و سپس وزنهای بدست آمده در روش PROMETHEE برای رتبه بندی مطلوب گزینه های سیستم جایگزین استفاده می شوند. به منظور نشان دادن پایداری روش پیشنهادی، از یک مورد کاربردی برای مشکل انتخاب ERP برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در استانبول ترکیه استفاده شد. روش ترکیبی پیشنهادی با موفقیت جایگزین ها را رتبه بندی کرد و بهترین سیستم ERP را براساس اطلاعات بدست آمده از تعداد SME شرکت کننده در این مطالعه تشخیص داد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Enterprise Resource Planning (ERP) system, which integrates all of the units within an organization at the information level, plays an important role for a successful enterprise. With the right ERP system, it is easier to provide coordination between the units, eliminate waste and make faster and better decisions. Adopting an ERP system is a significant investment decision for a firm, therefore a great deal of attention should be given to the selection of the right system. Since there are a large number of criteria to consider in selecting an ERP system, the process itself is regarded as a complex multi-criteria decision making problem. In this study, two prevalent multi-criteria decision making techniques, Analytic Network Process (ANP) and Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE), are used in combination to better address the ERP selection problem. First, ANP is used to determine the weights of all criteria, and then, the obtained weights are used in the PROMETHEE method for optimal ranking of the alternative system choices. To demonstrate the viability of the proposed methodology, an application case is performed on the ERP selection problem for the Small Medium Enterprises (SMEs) in İstanbul, Turkey. The proposed hybrid methodology successfully ranked the alternatives and identified the best ERP system based on the information obtained from a number of SMEs participated in this study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issue 5, 1 April 2015, Pages 2343–2352
نویسندگان
, , ,