کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
386598 660886 2014 13 صفحه PDF 35 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exploring smart phone improvements based on a hybrid MCDM model
ترجمه فارسی عنوان
بررسی پیشرفت های تلفن هوشمند براساس مدل هیبرید MCDM
کلمات کلیدی
مدل بهبود - گوشی های هوشمند - DEMATEL - ANP - DANP
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1.مقدمه2. ویژگی های ارزیابی تلفن هوشمندشکل 1. مفاهیم و چارچوب پایه در روش های تحقیق برای حل مسئله.3. روش های تحقیقجدول 1. ابعاد و معیارها برای ارزیابی تلفن هوشمند.3.1. ایجاد رابطه شبکه اوزان تاثیرگذار با DANPشکل 2. رویکرد مدل تحقیق.شکل 3. نقشه رابطه شبکه تاثیرگذار هر بعد و معیار. 3.2. VIKOR تغییر یافته برای ارزیابی و ارتقای پیشنهادات4. تحلیل مورد تجربی برای پیشرفت تلفن هوشمند4.1. ایجاد رابطه شبکه تاثیرگذار توسط DEMATEL و دستیابی به اوزان تاثیرگذار توسط DANPجدول 2. ماتریس تاثیر اولیه A.جدول 3. ماتریس تاثیر کلی معیارها  .جدول 4. ماتریس تاثیر گذار کلی ابعاد   و مجموع تاثیرات ارائه شده/ دریافت شده بر ابعاد.جدول 5. مجموع تاثیرات ارائه شده/ دریافت شده بر معیارها.4.2. ارزیابی عملکرد با VIKORجدول 6. ماتریس برتر غیر وزنی W. جدول 7. ماتریس برتر وزنی  .جدول 8. اوزان تاثیر گذار DANP زمانی که  است.جدول 9. ارزیابی عملکرد مطالعه موردی با استفاده از VIKOR.4.3. نتایج و بحث و بررسی5. نتیجه گیریجدول 10. برنامه مطرح شده پیشرفت تلفن هوشمند.
ترجمه چکیده
در سال های اخیر، تلفن هوشمند مجهز به برنامه های همراه پیشرفته از قبیل دسترسی آسان و راحت به اینترنت می باشد که به ابزار ضروری برای دوره چند کاره، به نام دوره M تبدیل شده است. چگونه می توانیم نیازها و شکاف های مشتریان را درک نموده و سپس این نیازها را رفع نموده و با ایجاد محصول ارزش افزوده بالا جهت ارتقای رضایت مشتری و افزایش مزایا و مزیتی رقابتی شرکت ها این شکاف ها را کاهش بدهیم؟ این مطالعه پیشرفت تلفن هوشمند را برای ارتقای ارزش محصول جهت رفع نیازهای مشتریان توسط مدل هیبرید MCDM مطرح می نماید، که به ترکیب DANP و VIKOR می پردازد. DANP می تواند نقشه رابطه شبکه تاثیرگذار را جهت تحلیل روابط متقابل میان ابعاد/ معیارها با استفاده از تکنیک DEMATEL ایجاد نماید و سپس می تواند اوزان تاثیرگذار را با ترکیب مفهوم پایه ANP اندازه بگیرد. علاوه بر این، VIKOR که به ترکیب اوزان تاثیرگذار در هر معیار می پردازد می تواند با هر ارزیابی کلی و مبتنی بر بعد براساس INRM جهت بهبود بخشیدن به شکاف ها برای دستیابی به سطح الهام تلفیق گردد و می تواند مزیت رقابتی را در بازار تلفن هوشمند با کاهش شکاف های مرتبط با آسایش همراه ارتقاء داده، از این رو محصول تلفن همراه با ارزش افزوده بالا ایجاد نماید.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
In recent years, the smart phone equipped with advanced mobile applications such as convenient and easy access to the Internet has become an essential tool for the multitasking era, recently termed the M-era. How we can understand customers’ needs and gaps and subsequently satisfy these needs and lessen these gaps by creating a high value-added product to enhance customer satisfaction and increase the benefits to, and the competitive advantage of, enterprises? This study proposes a smart phone improvement for promoting the product value to satisfy the customers’ needs with a hybrid MCDM model, which combines the DANP (DEMATEL-based ANP) and VIKOR. The DANP can establish an influential network relation map (INRM) to analyze interrelationship among dimensions/criteria by using the DEMATEL technique and then can measure the influential weights by combining the basic concept of the ANP. Furthermore, the VIKOR combining the influential weights in each criterion can integrate into each dimensional and overall evaluation based on the INRM to improve the gaps for achieving aspiration level and can enhance their competitive advantage in the smart phone market by lessening the gaps related to mobile convenience, thus creating a high value-added mobile phone product.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 41, Issue 9, July 2014, Pages 4401–4413
نویسندگان
, , ,