کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
42920 45947 2009 6 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Steam reforming of methanol over CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 catalysts
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل اثربخشی شیوه های مدیریت کیفیت در چین
کلمات کلیدی
شیوه های مدیریت کیفیت، بهره برداری، اکتشاف، فرهنگ ملی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.    بررسی مفهومی و چارچوب نظری

2.1.    شیوه های  مدیریت بهره برداری محور  در مقابل اکتشاف محور 

2.2.    اثربخشی شیوه های  QM در یک موقعیت فرهنگی خاص

3.    روش تحقیق

3.1.    جمع آوری داده

3.2.    معیارها

3.2.1.    معیارهای شیوه های  QM و ارزیابی اعتبار

جدول 1. ارزیابی اعتبار همگرا شیوه های ی مدیریت کیفیت.

جدول 2. ارزیابی اعتبار افتراقی و قابلیت اطمینان شیوه های  مدیریت کیفیت.

جدول 3. آیتمهای اندازه گیری برای عملکرد عملیاتها

3.2.2.    معیارهای عملکرد عملیاتها

4.    نتایج اصلی

جدول 4. ضرایب مسیر شیوه های  کیفیت در عملکرد عملیاتها.

شکل 1. مدل شیوه های  مدیریت کیفیت در عملکرد عملیاتها.

5.    بحث و استدلالها

5.1.    بحث نتایج

5.2.    تحلیل تعقیبی

6.    نتیجه گیری اظهارات

ضمیمه. معیارهای فرهنگ ملی

فاصله قدرت

فردگرایی

مردانگی

اجتناب از عدم اطمینان

جهت گیری بلندمدت
ترجمه چکیده
این مطالعه به بررسی اثربخشی شیوه های مختلف مدیریت کیفیت در شرکتهای فعال در چین می پردازد. به دنبال چارچوب مارس، شیوه های مدیریت کیفیت با دو جهت گیری- اکتشاف در مقابل بهره برداری سازماندهی می شوند. همچنین بررسی می شود که آیا شیوه های کیفیت اکتشاف محور بسیار موثرتر از شیوه های کیفیت بهره برداری محور یا برعکس در چین هستند. اطلاعات از مدیران کیفیت شرکتهای مستقر در 7 ناحیه چین جمع آوری شده اند. از مدلهای معادله ساختاری نیز برای ارزیابی اثربخشی شیوه های کیفیت اکتشافی و شیوه های کیفیت استخراجی در ابعاد مختلف عملکرد استفاده می شود. بطور کلی، شیوه های اکتشاف محور به اکثر اهداف عملکرد نسبت به شیوه های بهره برداری محور کمک می کنند. همچنین یافته های تحقیق از دیدگاه فرهنگ ملی در موردی بیان می شوند که شکل فعلی فرهنگ ملی چین بطور چشمگیر از عقل سنتی، بخصوص در فاصله قدرت متفاوت می باشد. نتایج به راهنمایی بصری مدیران کیفیت برای تخصیص منابع نادر به منظور ایجاد شیوه های کیفیت بسیار موثر در سایتهای عملیاتها در چین اشاره می کنند. بعلاوه، تمرکز جدیدی به شروع شیوه های مدیریت کیفیت در محیط فرهنگی خاص می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی کاتالیزور
چکیده انگلیسی

The composition (CuO/ZnO/Al2O3 = 30/60/10) of a commercial catalyst G66B was used as a reference for designing CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 catalysts for the steam reforming of methanol (SRM). The effects of ZnO, CeO2, ZrO2 and Al2O3 on the SRM reaction were clearly identified. CeO2, ZrO2 and Al2O3 all improved the dispersions of CuO and ZnO in CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 catalysts. Zirconium oxide promoted the SRM reaction and slightly reduced the concentration of CO, but CeO2 and Al2O3 weakened the SRM reaction. The introduction of ZrO2 into CuO/ZnO/Al2O3 (30/60/10) improved the reducibility and stability of the catalyst. The addition of CeO2 or Al2O3 hindered the reducibility of the catalyst and weakened the interaction between CuO and ZnO. Nevertheless, an appropriate amount of Al2O3 was needed for the stability and the mechanical strength of the catalysts. The CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 (30/40/20/10) and CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 (40/30/20/10) catalysts are good candidates for the SRM, as determined by comparison with the commercial catalyst G66B.

During the design of CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 catalysts for steam reforming of methanol (SRM), the effects of CeO2, ZrO2 and Al2O3 were clearly identified. ZrO2 promoted the SRM reaction, but CeO2 and Al2O3 weakened it. An appropriate amount of Al2O3 was still needed for the mechanical strength of catalysts. The CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 (30/40/20/10 and 40/30/20/10) catalysts are good candidates for SRM as compared with G66B (CuO/ZnO/Al2O3 = 30/60/10).Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Catalysis A: General - Volume 358, Issue 1, 30 April 2009, Pages 7–12
نویسندگان
, , , ,