کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
560953 1451769 2016 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Biochemical profile of phytoplankton and its nutritional aspects in some khors of Lake Nasser, Egypt
ترجمه فارسی عنوان
نمایه بیوشیمی فتوپلانکتون و جنبه ها (ابعاد) مغذی اش در برخی از Khor های دریاچه ناصر ، مصر
کلمات کلیدی
خورهای (Khor) دریاچه ناصر ، فتوپلانکتون ، کلروفیل a ، پروتئین ، کربوهیدرات ، لیپید
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

۲.  مواد و روش ها 

۲.۱. حوزه (ناحیه) مطالعه

جدول ۱. موقعیت های خورهای انتخاب شده

۲.۲ خصیصه های فیزیکی-شیمیایی

۲.۳ شناسایی فتوپلانکتون

۲.۴ نمونه برداری و تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی

۲.۵ تجزیه و تحلیل آماری

۳. نتایج و مباحثه

شکل ۱. نقشه خورهای مطالعه شده در دریاچه ناصر نشان دهنده موقعیت های مکانی نمونه برداری

جدول ۲. میانگین مقادیر پارامترهای فیزیو-شیمیایی در خورهای مطالعه شده دریاچه ناصر

جدول ۳. مقادیر میانگین کلروفیل a و ساختار بیوشیمیایی فتوپلانکتون در خورهای مطالعه شده دریاچه ناصر

شکل ۲. ترکیب بندی Algal (کلروفیل a ، پروتئین ها ، کربوهیدرات ها و لیپیدها) در مکان های انتخاب شده خورها در دریاچه ناصر.

شکل ۳. نمایه مغذی چهار خور مطالعه شده در دریاچه ناصر

جدول ۴. ANOVA دو سویه (P< 0.05) مابین چهار خور مطابق با محتواهای بیوشیمیایی فتوپلانکتون در خلال چهار فصل

۴. جمع بندی و توصیه ها (پیشنهادات) 
ترجمه چکیده
دریاچه ناصر (Nasser) تعداد زیادی متعلقات اضافی بعنوان Khor ها دارد. چهار Khor ، دو عدد در ناحیه شمالی (Kalabsha و Wadi-Abyad) و دو Khor دیگر در منطقه جنوبی (Tushka و Korosko) ، انتخاب شده بوده است. مطالعه فصلی برای تخمین محتوای کمی (مقدار سنجی) و کیفی فتوپلانکتون ها در مطالعات Khor ها انجام شده بود. Cyanophycease غالب ترین (برترین) گروه در مطالعات Khors بوده ، که در آن Microcystis aeruginosa, Microcystis flos-aquae, Lyngbya limnetica, Microcystis wesenbergii و Merismopedia glauca غالب ترین گونه ها بوده اند. پروتئین نشان دهنده محتوای اصلی بیوشیمیایی فتوپلانکتون ها در Khor ها بوده ، که عموما منعکس کننده فتوپلاکنتون هایی است که از لحاظ فیزیولوژیکی سالم بوده اند (همراه با نرخ رشد نسبتا بالا). خور Korosko بالاترین خصیصه مغذی از پروتئین ها ، کربوهیدرات و لیپیدهای فتوپلانکتون ها (6.6 g/l ، و 14.2 و 4.45 mg/l) ، و در تقابل کلروفیل a پایین ترین مقدار را با حجم 71.4 mg/l به همراه داشته است. زمستان بهینه ترین فصل برای محتواهای بیوشیمیایی اندازه گیری شده بوده است (همزمان با سطح بالای مقدار نیترات). با سبز شدن Copepoda و cladocera در زمستان و محتوای پروتئینی و لیپیدی سطح بالای ماهیچه ماهی ها در زمان مشابه ، ممکن است که مرتبط به سطح بالای محتوای بیوشیمیایی microalgae باشد. گوناگونی بسیار محسوس (p<0.05) مابین چهار خور مطابق با پارامترهای بیوشیمیایی فتوپلانکتون های مطالعه شده در خلال زمستان یافته شده بود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر پردازش سیگنال
چکیده انگلیسی


• The quantitative and qualitative phytoplankton biochemical contents were carried out seasonally at the selected Khors.
• Cyanophyceae was the most dominant group at the studied khors.
• Protein represents the main biochemical content, which reflects a healthy phytoplankton with high relative growth rates.
• Winter was the optimum season for the measured biochemical contents; concurrently with high nitrate value.
• High significant variation (p ≤ 0.05) was found between the four khors according to the studied phytoplankton biochemical parameters during winter.

Lake Nasser has a numerous side extensions known as khors. Four khors were selected, two at the northern region (Kalabsha and Wadi-Abyad) and the others at southern (Tushka and Korosko). Seasonal study was carried out to estimate the quantitative and qualitative phytoplankton biochemical contents at the studied khors. Cyanophyceae was the most dominant group at the studied khors, where Microcystis aeruginosa, Microcystis flos-aquae, Lyngbya limnetica, Microcystis wesenbergii and Merismopedia glauca were the most dominant species. Protein represents the main biochemical content of phytoplankton at the khors, which generally reflects a physiologically healthy phytoplankton with high relative growth rates. Khor Korosko recorded the highest nutritive characters of phytoplankton proteins, carbohydrates and lipids (6.6 g/l, 14.2 and 4.45 mg/l), contrary to chlorophyll a which attained the least value of 71.4 mg/l. Winter was the optimum season for the measured biochemical contents; concurrently with high nitrate value. Flourishing of Copepoda and Cladocera in winter and highly fish muscle contents of protein and lipid at the same time may be attributed to the elevation of the biochemical contents of microalgae. High significant variation (p ≤ 0.05) was found between the four khors according to the studied phytoplankton biochemical parameters during winter.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences - Volume 3, Issue 2, June 2016, Pages 187–193
نویسندگان
, , , ,