آشنایی با موضوع

تمام گیاهان فتوسنتز کننده دارای کلروفیل a هستند ولی وجود کلروفیلهای کمکی (فرعی) مثل b، c و d بستگی به نوع گیاه دارد. مثلا در گیاهان عالی معمولا کلروفیل b دیده می‌شود. در حالی که در جلبکهای سبز- آبی و قهوه‌ای و سرخ این کلروفیل وجود ندارد. رنگیزه‌های کلروفیل موجود در باکتریهای فتوسنتز کننده را باکتریو کلروفیل می‌نامند و دو نوع a و b از آن یافت می‌شود. کلروفیل a فرم خاصی از کلروفیل مورد استفاده در فتوسنتز اکسیژن است. این بیشترین انرژی را از طول موج های بنفش آبی و نارنجی قرمز جذب می کند. همچنین این کلروفیل نور سبز را نشان می دهد و به همین ترتیب به رنگ سبز مشاهده شده بیشتر گیاهان کمک می کند. این رنگدانه برای فتوسنتز در اواکریوت ها، سینو باکتری ها و پروکلروفیدها به دلیل نقش آن به عنوان اهدا کننده الکترون اصلی در زنجیره حمل و نقل الکترون ضروری است. کلروفیل a برای اکثر موجودات فتوسنتزی ضروری است تا انرژی شیمیایی را آزاد کنند. اما تنها رنگدانه ای نیست که بتوان آن را برای فتوسنتز استفاده کرد. همه ارگانیزم های فتوسنتزی اکسیژن از کلروفیل a استفاده می کنند، اما در رنگدانه های جانبی مانند کلروفیل b متفاوت هستند. ساختار مولکولی کلروفیل a شامل یک حلقه کلر است که چهار اتم نیتروژن آن یک اتم مرکزی را احاطه کرده و دارای چندین زنجیره جانبی متصل شده و یک هیدروکربن. کلروفیل a حاوی یون منیزیم است که در ساختار حلقه بزرگ شناخته شده به عنوان یک کلرین تعبیر شده است. حلقه کلر یک ترکیب هتروسیکلیک است که مشتق شده از پیرول است. چهار اتم نیتروژن از کلرین فراگیر هستند و اتم منیزیم به آنها متصل است. تنها منیزیمی که در مرکز قرار دارد، ساختار را به عنوان یک مولکول کلروفیل تعریف می کند. حلقه پورفیرین باکتریوکلروفیل اشباع شده است و بدون جابجایی پیوندهای یگانه و دوگانه، موجب تغییر در جذب نور می شود. نقش کلروفیل a در مرحله انرژی فتوسنتز بسیار مهم است. برای ادامه فتوسنتز دو الکترون باید به یک گیرنده الکترون منتقل شوند. کلروفیل a جذب نور در طول موج های بنفش، آبی و قرمز در حالی که به طور عمده منعکس کننده سبز است. این بازتاب، کلروفیل را سبز می کند. تفاوت ساختاری کلروفیل a با کلروفیل b در سومین کربن آنهاست. در کلروفیل a یک گروه متیل (CH3) به کربن شماره 3 متصل است در حالی که در کلروفیل b یک گروه آلدئیدی (O=HC) به این کربن چسبیده است.
در این صفحه تعداد 527 مقاله تخصصی درباره کلروفیل a که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کلروفیل a
مقالات ISI کلروفیل a (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Chl a; chlorophyll a; CRE; cis-regulatory element; HXK; hexokinase; PMP; 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone; PT pore; permeability transition pore; ROS; reactive oxygen species; VDAC; voltage-dependent anion channel; Dark; Glucose; Hexokinase; Leaf position;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Fe(III); iron(III); a; Fe(III) reduction potential; Vmax; maximum Fe(III) reduction rate; TVmax; time to maximum Fe(III) reduction rate; P; phosphate; W-P; water-soluble phosphate; Chl a; chlorophyll a; Biochar; Phosphate solubility; Photosynthetic microo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; BLDC; bottom-layer downslope current; BLIC; bottom-layer intrusive current; CDH; Critical Depth Hypothesis; Chl.a; Chlorophyll a; CJ; site in the mainstream of the Three Gorges Reservoir; Cl−; chloridion; Csed.; suspended sediment concentration; EEFO; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; APX; ascorbate peroxidase; Arabidopsis; Arabidopsis thaliana; ASA; reduced ascorbate; ASC; total ascorbate; CAT; catalase; CAE; chlorogenic equivalents; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DHA; dehydroascorbate (oxidised ascorbate); DW; dry weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; ANT; antheraxanthin; BC; β-carotene; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DM; dry biomass; FM; fresh biomass; Fo; chlorophyll minimum fluorescence; Fv; variable fluorescence; Fm; chlorophyll maximum fluorescence; GS; glucosinolate; HPLC; high-perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Car; carotenoid; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl (a + b); chlorophyll a+chlorophyll b; Ci/Ca; ratio of sub-stomatal to atmospheric CO2 concentrations; CK; control group; E; transpiration rate; GS; glutamine synthetase; gs; stomatal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; PAM; pulse amplitude modulation; WW; well-watered; WD; water deficit; DAT; days after treatment; UV; ultraviolet; R; red; FR; far-red; Chl_Index; chlorophyll index; Flav_Dx; flavonol index from sensor dualex®4 scientific; NBI; nitrogen balance index; LED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; BF; blue film; Car; carotenoids; Chl; chlorophyll; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; CIred-edge; chlorophyll index red edge; CRI700; carotenoid concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Glycine soja; Metabolomics; Salt stress; Salt tolerance; AS; Alkali-salt stress; BSTFA; Bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; Car; carotenoids; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl t; total chlorophyll content; Ci/Ca; CO2 concentration differ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; CHL; chlorophyll a; CDOM; chromophoric dissolved organic matter; DOC; dissolved organic carbon; Kd; vertical attenuation coefficient; SRP; soluble reactive phosphorus; TP; total phosphorus; TSS; total suspended solids; TSS-Alg; suspended solids without al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Chl a; chlorophyll a; CV; coefficient of variation (%); DW; dry weight; E1; experiment 1; E2; experiment 2; E; excretion rate (µg N animal- 1 h- 1); ESD; equivalent spherical diameter (µm); F; clearance rate (mL grazer-1 h- 1); I; ingestion rate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Geranylgeranyl reductase; Chlorophyllide; Phytyl chain; LIL3; Light quality; Chlorophyll; PP; photosynthetic pigments; PPFD; photosynthetic photon flux density; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl aTHGG; chlorophyll a with tetrahydrogengeranyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; CFS; cubic feet per second; Chl a; chlorophyll a; CPRA; Coastal Protection and Restoration Authority; CPUE; catch per unit effort; EwE; Ecopath with Ecosim software; FIMP; Fisheries Independent Monitoring Program; FWOA; future without action; LDWF; Louisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Remote sensing reflectance; Chlorophyll a; Ocean colour; Hierarchical clustering analysis; Empirical orthogonal function analysis; Scattering; Backscattering; Absorption; Chromophoric dissolved organic matter; Particulate suspended matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; CERP; Comprehensive Everglades Restoration Plan; N; nitrogen; P; phosphorus; chl a; chlorophyll a; TDN; total dissolved nitrogen; TDP; total dissolved phosphorus; DON; dissolved organic nitrogen; DOP; dissolved organic phosphorus; HPLC; high performance l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; rRNA; ribosomal RNA; Chl. a; chlorophyll a; T-RFLP; terminal restriction enzyme digestion fragment length polymorphism; DO; dissolved oxygen; SCM; sub-surface chlorophyll maximum; DMF; N, N′-dimethylformamide; MID; molecular identifier; OTU; operational
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; Chl; chlorophyll; DBMIB; 2,5-dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone; DCBQ; 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone; F0; initial fluorescence; FM; maximum fluorescence level; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; FLIM; fluorescence lifetime imaging microscopy; PS II; photosystem II; NPQ; nonphotochemical quenching; Microalgae; Carotenoids; Zeaxanthin; High light stress; Acclimation; Photoprotection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Suspended particulate organic matter; Freshwater inflow; Stable isotope ratio; Chlorophyll a; Gulf of Mexico; Texas estuarySPOM, suspended particulate organic matter; Chl a, chlorophyll a; GoM, Gulf of Mexico; POC, Particulate organic matter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; A. t; Agrobacterium tumefaciens; A. tumefaciens; Agrobacterium tumefaciens; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate; ANS; Anthocyanidin synthase; EAT; Benzyl alcohol acetyltransferase; BYMV-CP; Bean yellow mosaic virus coat protein gene; CAB; Chlorophyll a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; Remote sensing; Polarization; Hydrosol; Ocean color; Case-I waters; Case II waters; Bio-optics; Chlorophyll a; CDOM; Plankton; Minerals; Scattering; Vector radiative transfer; modeling; Aerosol; Cloud; Ocean ecosystem; PACE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروفیل a; AB; acetogenic bacteria; AD; anaerobic digestion; ADP; adenosine diphosphate; AFBR; anaerobic fluidized-bed reactor; ATP; adenosine triphosphate; BDS; Bio Digested Slurry; BOD; biological oxygen demand; Chl a; Chlorophyll a; Chl 700; Chlorophyll a P700, l