کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6294675 1617144 2015 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Taxon-specific physico-chemical change points for stream benthic invertebrates
ترجمه فارسی عنوان
نقاط تغییر فیزیکی و شیمیایی خاص تاکسون برای بتمن بی رویه جریان
ترجمه چکیده
ارگانهای آب شیرین با تعدادی از عوامل استرسزا مانند غنی سازی مواد مغذی، آلودگی آلاینده، رسوب و تغییرات در هیدرولوژی جریان و ساختار زیستگاه مواجه هستند. انتظار می رود یکی از مهمترین و گسترده ترین عوامل تنش زا در آبهای تازه اروپا، آلودگی آب از طریق استفاده از زمین های شدید باشد. با این حال، اطلاعاتی در مورد غلظت های آستانه بحرانی که در آن تاکسون ها کاهش یا افزایش فراوانی و فراوانی را برای اکثریت قریب به اتفاق تاکسون های بی مهرگان بوته رودخانه می کند. هدف اصلی این بود که تعیین مقادیر تغییرات زیست محیطی برای تاکسونهای بی مهره بتس که تغییرات سریع و فراوانی گونه ها به عنوان یک نتیجه از تغییرات نسبتا کوچک در گرادیان محیطی رخ می دهد. این تغییرات را می توان به عنوان غلظت آستانه انتقادی تفسیر کرد. در کل 468 تاکوس بتیز بیضه رودخانه و 9 متغیر فیزیکی و شیمیایی که اکسیژن محلول، کلرید، غلظت مواد مغذی و بار آلی را در نظر گرفتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ما برای این تحقیق 751 سایت رودخانه را از طیف وسیعی از نقاط مختلف آلمان انتخاب کردیم. با توجه به متغیر فیزیکی و شیمیایی، بین 20.6٪ و 48.8٪ از مجموع تعداد تاکسی ها مورد آزمایش قرار گرفت با یک نقطه تغییر معتبر. تمام تاکسی ها به گروه پاسخ منفی یا مثبت بسته به نوع پاسخ پاسخ داده شد. به غیر از اکسیژن محلول در روز، واکنش های منفی به ترتیب به عنوان کاهش دهنده ها و به عنوان مثبت پاسخ مثبت به عنوان افزایش. در مجموع، 25.8 تا 100 درصد از نقاط تغییر اندازه گیرنده ها در زیر (و در مورد اکسیژن حل شده در روز) بالاتر است. مقادیر پس زمینه تعریف شده به عنوان معیارهای کیفی برای رودخانه های آلمانی توسط مقامات آب تعریف شده است. این نشان می دهد که باید معیارهای کیفی سخت تر برای رسیدن به وضعیت مطلوب زیست محیطی با توجه به دستورالعمل چارچوب آب اروپا تنظیم شود. نقاط تغییر اکسیژن محلول محاسبه شده روزانه اساسا با مقادیر طبیعی سابروبیک و نقاط تغییرات ویژه تاکسون برای متغیرهای فیزیکی و شیمیایی مناسب با داده های ارائه شده در مطالعات بین المللی دیگر بود. ما اطلاعات ارزشمندی در مورد حساسیت ها و طرح های واکنش گونه های بی مهره رودخانه ای ارائه می دهیم. این اطلاعات به ویژه برای توسعه مدیریت کارآمد و ابزارهای سیاست گذاری برای پیش بینی احتمال وقوع گونه های فردی در سطوح مختلف تاثیر انفعالی مفید است.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک بوم شناسی، تکامل، رفتار و سامانه شناسی
چکیده انگلیسی
Freshwater organisms face numerous stressors, such as nutrient enrichment, contaminant pollution, sedimentation and alterations in stream hydrology and habitat structure. One of the most significant and widespread stressors in European freshwaters is expected to be water pollution from intensive land use. However, the information on critical threshold concentrations at which taxa decline or increase in frequency and abundance is missing for the large majority of river benthic invertebrate taxa. The main aim was to determine ecological change points for benthic invertebrate taxa at which rapid alterations in species frequency and abundance occur as a consequence of relatively small changes in the environmental gradient. These change points can be interpreted as critical threshold concentrations. A total of 468 river benthic invertebrate taxa and nine physico-chemical variables describing the daytime dissolved oxygen, chloride, nutrient concentrations and organic load were analyzed. We selected 751 river sites from a nationwide range of locations in Germany for this investigation. Depending on the physico-chemical variable, between 20.6% and 48.8% of the total number of tested taxa were assigned with a valid change point. All taxa were assigned to negative or positive response groups depending on the response direction. Except for daytime dissolved oxygen, negative responding taxa are referred to as decreasers and positive responding taxa as increasers, respectively. In total, 25.8-100% of the decreasers' change points were below (and above in the case of daytime dissolved oxygen) the background values defined as quality criteria for German rivers by the water authorities. This indicates that stricter quality criteria may need to be set to reach the good ecological status according to the European Water Framework Directive. The calculated daytime dissolved oxygen change points were essentially in line with the species saprobic values and taxon-specific change points for physico-chemical variables fit well with the data provided in other international studies. We deliver valuable knowledge about the sensitivities and response schemes of river benthic invertebrate species. This information is especially useful for the development of efficient management and policy tools to predict the likelihood of occurrence of individual species under different levels of anthropogenic impact.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ecological Indicators - Volume 57, October 2015, Pages 314-323
نویسندگان
, , , ,